Back to top

Nyári tábori élmények a Pro Schola Alapítványnál

Nyári tábori élmények a Pro Schola Alapítványnál

Pro Schola Mediensis: 

A Pro Schola Mediensis Alapítvány, a Báthory István Általános Iskola tanulói számára az iskolai tananyag bővítése, a közösség fejlesztése, az önazonosságtudat és a magyar identitás fejlesztése céljából szervezett vakációs nyári tábort a diákoknak július 24-30. között Szentegyházán.

 

Az elméleti és gyakorlati tudás kibővítése és elmélyítése megvalósult a tábor során, a szakemberek, pedagógusok segítségével. A gyermekek az iskola területén kívül vehettek részt olyan foglalkozásokon és szabadidős tevékenységeken, amelyek által megélhették magyarságukat, közösséghez tartozásukat. A nyári tábor második alkalommal került megrendezésre. A projekt szervezői és vezetői több éves szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek rendezvényszervezés és diáktáborok megszervezése és lebonyolítása terén. A tábort a gyermekek igényei szerint alakítottuk ki és valósítottuk meg, az iskolai tananyagra támaszkodva a korosztály képességeihez mérten. Az elméleti-szellemi és gyakorlati tudás átadása olyan szakmailag elismert pedagógusok és szakemberek segítségével történt, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az oktatás területén. Az előadások az iskolai tananyagot érintve a magyar kultúra, történelem, a magyar nyelv és irodalom témakörökhöz kapcsolódtak. Mindezek mellett a gyermekek számára biztosítva volt az igényes és tartalommal teljes szabadidős tevékenységekben való részvétel, melyek szintén kapcsolódnak a magyar nemzeti örökségeinkhez, fejlesztve ezzel közösségi, kézügyességi, szellemi képességeiket.