Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.

Konzuli fogadónap Medgyesen

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak október 13-án Medgyesen az I. C. Brătianu utca 32-es szám alatt található Medgyesi Millennium-Házban. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának munkatársai, Barabás János vezető konzul jelenlétében, huszonkilenc személy egyszerűsített honosítási kérelmét vették át, köztük tizennégy kiskorúét, mindemellett egy születései anyakönyvezést és egy házassági anyakönyvezést rögzítettek. A fogadónapon harminckét anyakönyvi kivonat és öt útlevél is átadásra került. Ahogyan azt a statisztika is mutatja, a magyar állampolgárság igénylése iránt ez alakalommal is nagy volt az érdeklődés Szeben megyében.

 

Baden-Württenbergi kalauz: Ulm és Blaubeuren

   A délnyugat-németországi Baden-Württenbergről spontán nem sok minden jut eszébe az embernek, viszont itt is akadnak felfedeznivalók bőségesen. A cikk elvezeti az olvasót a 850-ben alapított, Duna parti Ulmba, az egyetemi városba, mely ugyan nincs benne a legnagyobbak ligájában, de látnivalói és történelme annál fontosabbak. Nem csak a legmagasabb templomtoronnyal büszkélkedik, hanem Németország egyik legrégebbi városi színházával is, melyet 1641-ben hoztak létre. Itt élt Johannes Kepler, a csillagász és nem utolsó sorban 1879-ben itt született Albert Einstein, a XX. század géniusza. Úticélunk második megállója a kevésbé ismert Blaubeuren városka az ezer éves kolostorral és a regékkel körülvett kék forrással.
 

Püspöki Vizitáció a Medgyesi Unitárius Egyházközségben

   2017. szeptember 16–17-e között zajlott a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Vizitációja a medgyesi gyülekezetben. E jeles alkalom rendhagyónak számít, hiszen az első ilyen jellegű Püspöki látogatásra 1986-ban került sor, viszont írásos emlék nem maradt fenn róla. Mi, mindannyian valóságos csodának tartjuk, hiszen annyi teendővel járt, hogy erős hitű emberben is némi kételyt keltett, hogy elkészül-e napirendre minden tervezett munka.

Kijózanító előadásával hívta fel a figyelmet társadalmunk alapproblémáira az Osonó Színházműhely

A közvéleménykutatások és az országos statisztikai adatok felhasználásával összeállított színdarab rideg, meztelen őszinteséggel tárta elénk a mindennapok tragikumát. Bár az elődás főként a fiatalokban megfogalmazódó vágyakra és a modern társadalom által rájuk erőltetett magatartás alapproblémájára összpontosult, mégis minden korosztály számára tartogatott mondanivalót.

 

Útmutató a szorvány oktatási problémáira

Balázs Botond a medgyesi MADISZ-elnöke és a MIÉRT ügyvezető alelnöke városa after school programját ismertette.

 

Miután Szeben megye egyetlen önálló magyar iskolája megalakult Medgyesen a rendszerváltást követően, néhány évvel később felújították az intézmény épületét – egyetlenként a megyében. „Ma büszkén lehet beiratkozni ide, de kevesen vagyunk – szám szerint százhúszan” – vázolta fel Balázs, aki hozzátette: az alacsony létszám miatt folyamatosan meg kell győzniük az önkormányzatot, hogy más intézmények költségvetéséből tartsák fenn az iskolát.

Galériaavatás Kiskapuson

Szeptember 19-én került sor Kiskapuson az Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben arra az ünnepi eseményre, melynek keretén belül felavatták a pincegalériát. A parókia alatti pincehelyiség mindezidáig kihasználatlan volt, de évekkel ezelőtt Korodi Levente a gyülekezet akkori lelkipásztora és a presbitérium úgy érezte, hogy át kellene alakítani, felújítani, használható állapotba hozni, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Az ő kezdeményezését folytatta nagytiszteletű Fehér Attila a Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese, aki átvette a lekészi szolgálatot és ennek a már megkezdett tervnek a folytatását. Az idén befejezett galériában fényképkiállítás és a gyülekezet értékes kegytárgyainak kiállítása (Váradi Biblia, Petrőczi Kata Szidónia kehely), a korabeli lutheránus iskola osztálynaplói, kordokumentumok, valamint a kiskapusi passióról szóló egyetemi dolgozat is kiállításra került, mint helyi specifikum.
 

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

 

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! -- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''

 

Zilele Culturii Maghiare din județul Sibiu, ediția a XIX-a

Sâmbătă, 14 octombrie, se dă startul la seria de evenimente dedicate Zilelor Culturii Maghiare dinjudețul Sibiu, ediția 2017.
Festivitățile vor dura trei săptămâni, de această dată în patru locații, locuitorii regiunii sunt așteptați cu programe variate. În Dumbrăveni și Sibiu vor urca pe scenă cu programul artistic intitulat ”A táncoló topánka” (Pantofiorul dansator) al ansamblului de dansuri populare ”Gyöngyvirág” din Mediaș, dar și în Șmig rolul principal îl va avea păstrarea tradițiilor.

Választási regisztráció és aláírásgyűjtés az európai sokszínűségért

Szeben megyében is kezdetét vette a Minority SafePackre való aláírásgyűjtés és a magyarországi választásokra való regisztráció. A folyamat megkönnyítése érdekében, az általunk összeállított támogatási ív kitöltésekor, mindkettőre lehetőség adódik.

XIX. Szeben Megyei Magyar Napok

Október 14-én, szombaton veszi kezdetét a 2017-es, Szeben Megyei Magyar Napok programsorozata. A három hetet felölelő és számos színes programmal körülfont rendezvény, ez alkalommal négy helyszínen várja majd a régió lakóit. Erzsébetvároson és Nagyszebenben a Medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport  - A táncoló topánka című előadását tekintheti meg a közönség, de Somogyomban is a hagyományőrzés kap majd főszerepet.

Tartalom átvétel