Back to top

Az egyszerűsített honosítási eljárás

Tisztelt Szeben megyei magyarok!
 

20 év telt el közösségünk, és ezzel együtt szervezetünk életében is. Ez idő alatt saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk, és ezt a küzdelmet folytatjuk ma is. Munkánkban számítottunk, számítunk és számítani fogunk egymásra, de az anyaországra is.

 Nagyon sokan emlékszünk még azokra a szavakra, amelyeket Antall József mondott 1990-ben: „Lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”. Jól esett mindannyiunknak.Sok minden történt az elmúlt 20 évben. Van magyar igazolványunk, és ezért az RMDSZ sokat tett. Ugyanakkor minden erőnkkel képviseltük a kettős állampolgárság ügyét is. Most lett törvény, és lehet magyar állampolgárságunk is.

 E tájékoztató füzettel issegíteni szeretnénk, hogy aki élni kíván ezzel a történelmi lehetőséggel, tehesse és tegye is meg.

Az RMDSZ megyei szervezete nevében sok sikert kíván Önöknek:
 

Balázs Béla                                 Fazakas Mihály

    elnök                                      ügyvezető elnök

 

 

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

 

A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást.

Ennek lényege, hogy a határon túli magyaroknak nem kell Magyarországon letelepedniük a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenniük, nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolniuk, elegendő a magyar nyelv ismerete.

A kedvezményes eljárás a 2011. január 1-je után benyújtott kérelmekre vonatkozik, de nincs időbeli korlát, évek múlva is azonos feltételek mellett lehet benyújtani a kérelmet.

Az egyszerűsített honosítási eljárás illeték- és igazgatási díjmentes.

Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy kérését annak törvényes képviselője terjesztheti elő (időpont foglalása telefonon, illetve elektronikus úton).
 

Kérelem benyújtásra jogosult személyek

 
·         magavagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását (1940.08.30 és 1945.01.20 között);
·         igazolja magyar nyelvtudását (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi);
·         a magyar jog szerint büntetlen előéletű és nincs ellene büntetőeljárás folyamatban.
 

Benyújtandó okiratok

 • állampolgársági kérelem;
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy vezetői engedély;
 • születési anyakönyvi kivonat(eredeti és hitelesített fordítás);
 • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat/válást igazoló dokumentum, stb. - eredeti);
 • magyar származást igazoló dokumentumok: a felmenők születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatai, de lehet plébános/lelkipásztor igazolása (az 1895 előtti időszak esetén – ettől a dátumtól kötelező a polgári anyakönyvezetés, addig az egyházak rendelkeztek nyilvántartással), régi magyar okirat (korabeli katonakönyv, iskolai bizonyítvány, régi útlevél, magyar hatóság által kiállított irat, stb., amellyel bizonyítható a felmenő magyar származása), ezek eredeti vagy hitelesített másolata és hitelesített fordítása, amennyiben nem magyar nyelven vannak;
 • saját kézzel írt önéletrajz;
 • két darab igazolványkép;
 • magyarországi lakhellyel rendelkező kérelmezőnek személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlap.

 A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a családi ág, a leszármazási lánc végig követhető legyen.
 

Az állampolgársági kérelmet benyújtató
 

 1. magyarországi anyakönyvvezetőknél;·        
 2. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál;
 3. magyar konzuli tisztviselőknél.

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy a kérelmező nem csatolta az elbíráláshoz szükséges okiratokat, az eljáró szervek, pontos határidő kitűzésével, a hiány pótlására szólítják fel.
 

A kérelem elbírálása

 
A kérelemről a köztársasági elnök dönt.
Az ügyintézési idő várhatóan a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap.
A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz.
A honosított az esküt vagy a fogadalmat magyarországi polgármester, vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.
A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.
A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.
 

Névmódosítás

 
A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik:

 • hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék;
 • utónevük magyarmegfelelőjét.

A születési családi név módosítása iránti kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Az állampolgársági kérelem benyújtása

 

 

 

 • a magyar konzuli tisztviselőknél

 

Kolozsvár, Mátyás tér (Piaţa Unirii) 23 szám
Telefon: 0264/590-561, ügyfélfogadás: H/SZ: 9.00-14.00, P: 9.00-13.00

 

Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 45 szám
Telefon: 0266/207 330, ügyfélfogadás: H/SZ/P: 10.00 – 12.00


Tájékoztatónkat az allampolgarsag.gov.hu, bevandorlas.hu weboldalak és a kolozsvári Külképviselettől kapott információk alapján készítettük el.
A jelenlegi feltételek változtatásáért nem vállalunk felelőséget, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a médiában megjelenő tájékoztatást, és érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken.

Megjegyzés:
Medgyesen a kettős állampolgársághoz szükséges okiratok fordításához forduljanak a következő hivatalos fordítókhoz *:
       Gazdag Erzsébet, 0758786914, gazdagerzsebet@mailbox.hu 

* más fordítók jelentkezését is várjuk.

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: