Back to top

Bándi Levente, RMDSZ-es szenátorjelölt: Legyünk büszkék magyarságunkra!

- Kérjük, mutatkozzon be röviden olvasóinknak!

- Nagyszebenben születtem 1981. március 6-án, nős vagyok, két gyermekem van, egy lányom és egy fiam. Szülővárosomban, magyar tagozaton érettségiztem, majd Nagyszebenben diplomáztam és mesteriztem a gépészmérnöki karon. Jelenleg a szebeni SC. Compa SA. gyárban dolgozom, mint gépészmérnök (CNC-programozó).

- Milyen motiváció vezette Önt az eddigi közéleti szerepvállalásban, milyen hosszú távú célok érdekében tesz majd erőfeszítéseket.

 - Elsősorban a magyar közösségünk megmaradásáért és a szülőföld iránti szeretet miatt. Ápolni szeretném továbbra is hagyományainkat, kultúránkat, mivel ezek tesznek különbséget köztünk és a velünk élő más nemzetiségű emberek között ebben az országban, amire büszkék lehetünk. A magyar oktatás, mind az óvoda, mind az iskola és felsőfokú szakképzés fenntartása és megmaradása a szórványvidéken. Legyen lehetőségük a gyermekeinknek, hogy anyanyelvünkön tanuljanak. Szüleinknek és gyerekeinknek biztonságot, jobb megélhetést és több munkalehetőséget biztosítani szülőföldünkön, országunkban. Megállítani a külföldi munkáért való elvándorlást, amit leginkább a családok, gyerekek, szülők, nagyszülők szenvednek meg. Támogatni és fejleszteni a szakiskolákat, mivel a munkaerőpiacon nagy a szükséglet a jól képzett szakemberek iránt. Támogatni és megvalósítani az RMDSZ terveit, amelyeket kitűzött a következő négy évre. A fenti motivációkból mindegyik kitűzött cél hosszú távra szól, hiszen ha gyermekeink jövőjére gondolunk, akkor ez mar több mind 20 évet foglal magába, míg gyermekeink felnőnek, önállóvá válnak, bízva abban, hogy nem kényszerülnek szülőföldjüktől távol, külföldön munkát vállalni.

- Miért vállalta el jelölését Szeben megye képviseletére?

- Mivel Nagyszebenben születtem és már többször is alkalmam adódott képviselni a szebeni magyar közösséget más városokban és külföldön, kulturális találkozókon, előadásokon. A nagyszebeni magyar közösség körében nevelkedtem, iskolás koromtól kezdve több ünnepélyen, táborokban részt vettem az osztálytársaimmal, szebeni és Szeben megyei fiatalokkal. Ezért hálás köszönetem a tanári kar tagjainak, akik mai napig is példaképeim.  A szebeni „Forgós” Néptánccsoport tagjaként is szerepeltem, a helyi MADISZ tagja, majd a SZMISZ (Szebeni Magyar Ifjúsági Szervezet) tagja voltam. Most pedig az RMDSZ tagja, és 2012-től a helyi RMDSZ választmányi tagjaként dolgozom a helyi magyarság ügyéért. Szüleim is harcoltak, hogy a magyar tagozat az iskolában megmaradjon, aláírásgyűjtéssel, más szülőket meggyőzvén, hogy gyermekeiket magyar tagozatra írassák. A magyar közösségnek legyen utánpótlása, akik továbbviszik ügyeinket. Ezért megbecsülvén a szülők munkáját, tovább szeretném folytatni és fenntartani, amit elértek, majd az új generációnak átadni a stafétát.

- Melyek Szeben megye problémái általánosságban, és melyek a Szeben megyei, illetve a szórvány magyarság legsürgetőbben megoldásra váró ügyei?

- A magyar tagozat további fenntartása és működtetése, mind az óvoda, mind az iskola területén, mivel sajnos a létszám évről-évre csökken a szórványban. Szeretném, ha a politikum visszanyerné a magyar közösség azon tagjainak bizalmát is, akik az utóbbi időben esetleg elfordultak a közélettől. Kérem, december 11-én szavazatukkal támogassák az RMDSZ jelöltjeit!

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: