Back to top

Becsengettek – Elkezdődött a 2016/2017-es tanév

Szélesre tárta kapuit Szeben megye egyetlen önálló magyar iskolája is hétfő reggel, ünnepélyes tanévnyitóra gyülekeztek a magyar diákok és szülők a medgyesi Báthory István Általános Iskola udvarán a verőfényes szeptemberi délelőttön. Az ünnepélyes megnyitón Szederjesi György, a tanintézmény igazgatója köszöntötte a jelenlevőket.

Az eseményen tiszteletét tette Orosz Csaba, a medgyesi RMDSZ elnöke, önkormányzati képviselő és Balázs Botond, a helyi ifjúsági szervezet, a MADISZ elnöke is. A tanévnyitón a hagyományoknak megfelelően részt vettek a magyar egyházak képviselői is: Márkos Hunor unitárius lelkész, Székely Zoltán református lelkipásztor és Csíki Szabolcs segédlelkész, a római katolikus plébánia részéről. A lelkészek megáldották az iskola tanulóit, dolgozóit és sikerekben gazdag munkálkodást kívántak az elkövetkező kilenc hónapra.

 

Szederjesi György iskolaigazgató név szerint köszöntötte a tanintézmény előkészítő osztályos, valamint a felsős új tanulóit. A megnyitó beszédből értesülhettünk arról, hogy az iskolában az új tanévet 117 diák kezdi. Az igazgató beszédében kitért arra, hogy az iskolában 1993 óta működő Pro Schola Alapítvány közreműködésével tudják biztosítani azt, hogy a környék magyarlakta településein élő magyar családok számára is elérhető legyen az anyanyelvű oktatás. Az alapítvány pályázati úton három új számítógéppel is gazdagította a nyár folyamán az intézmény informatikai felszereltségét. Az igazgató külön megköszönte az egyházak tevékeny együttműködését, az RMDSZ támogatását, elsősorban a városi tanácsban végzett munkájukért – ennek köszönhetően a polgármesteri hivatal jelentős mértékben hozzájárul az iskola fenntartásához –, valamint a MADISZ-nak, hogy gondoskodik a fiatalok iskolán kívüli közösségi életének megszervezéséről.

 

Orosz Csaba RMDSZ-elnök beszédében az oktatás minőségére fektette a hangsúlyt:

-  A medgyesi RMDSZ prioritásként kezeli a magyar nyelvű oktatást, úgy városunkban, mint annak környékén is, ám ahhoz, hogy törekvéseink megvalósulhassanak, sok mindenre van szükség. Ma már nem elég magyarul oktatni és tanulni. Jól kell tanítani és jól kell tanulni magyarul. Szükség van arra, hogy a szülők az iskolával, a pedagógusokkal együttműködjenek, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak egymással és természetesen szükség van arra is, hogy a medgyesi magyar közösség összefogjon és támogassa iskolánkat.

 

Balázs Botond, a medgyesi MADISZ elnöke köszöntőjében több tervéről is beszélt: tervezik egy „After school”-program beindítását a második félévtől, amelynek keretében a diákok délutáni étkezését és tanulását biztosítanák, tanári felügyelet mellett az iskolában. A program célja az lenne, hogy a gyerekek már elkészített házi feladattal és a másnapi leckét megtanulva térjenek haza. További tervként említette meg az élő történelemórák bevezetését, amely kézműves foglalkozást, íjászkodást, kirándulást foglalna magában, hogy a gyerekek játékosan sajátíthassák el a magyar történelem egy-egy korszakát.

 

A beszédeket követően a diáksereg bevonult a feldíszített, tiszta tantermekbe. Az előkészítő osztályosok egy kis iskolakezdő csomagot vehettek át Orosz Csabától és Balázs Botondtól, a városi RMDSZ ezzel is enyhítette a szülők tanévkezdési kiadásait.

Papp Gy. Attila

Báthory általános iskola: