Back to top

Beszámoló a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

1.      Ingáztatás

A 2010-11-es tanév végéig folytattuk tanulóink ingáztatását a Medgyes-Erzsébetváros-Küküllőalmás-Somogyom-Medgyes útvonalon. 2011 szeptemberétől – a szülők igényeinek elegettéve – beindult az ingáztatás a Medges-Mihályfalva-Kiskapus-Nagyekemező-Medgyes útvonalon is. Ennek sikeres lebonyolítására alapítványunk megvásárolta második iskolabuszát,  egy Mercedes Sprinter kisbuszt. Így lehetővé vált mindkét irányból 16 tanuló ingáztatása, ezáltal lehetőséget biztosítva ezen tanulók magyar nyelvű oktatására, valamint növelni a medgyesi Báthory István Iskola tanulólétszámát.

 

2.      Felszerelések beszerzése

A Báthory István medgyesi magyar tannyelvű általános iskola 2010 őszén új épületbe költözött. Alapítványunk benyújtott és megnyert több iskolafejlesztésre kiírt pályázatot, melyekkel – célkitűzésének megfelelően – az iskola felszerelését támogatta. Így sikerült az egyik labort bebútorozni, a laborokat fehér táblákkal és minden osztályt parafa hírdetőtáblákal felszerelni, a laborokba és az irodákba sötétítőket vásárolni, valamint az iskolát videóprojektorral ellátni.  Mindezek mellett alkalmanként fogyó anyagokat, sportszereket és tisztítószereket is vásároltunk az iskolának.

Az erzsébetvárosi óvoda magyar csoportját pedig egy multifunkcionális Lexmark fénymásolóval támogattuk.

 

3.      Tanulók támogatása

Ebben az évben is támogattuk a tantárgyversenyeken és vetélkedőkön részt vevő tanulókat.  Megemlítjük a Szebenben tartott magyar nyelv és irodalom olimpiász megyei szakaszát, a segesvári szavalóversenyt, a vásárhelyi Vályi Gy. matekversenyt, a dicső-szentmártoni ének- és szavalóversenyt és a „Matáb” matektábort. Az ezeken résztvevő tanulók útiköltségeit teljes egészében megtérítettük.

A 2010-2011-es tanév végi jutalomkönyvek vásárlását az idén is osztályonként 100-100 lejjel támogattuk.

Támogattuk a medgyesi MADISZ által szervezett szentegyházai úszótábort.

Rendszeresen műhelyfoglalkozásokat szerveztünk, melyek keretén belül az iskola tanulói megismerkedtek és elsajátították a magyar népi mesterségeket, mint gyöngyfűzés, agyagozás, tojásírás, fafaragás, papírhajtogatás és papírdíszek készítése. A foglalkozások oktatói díját valamint a szükséges nyersanyagot alapítványunk biztosította. Az V-VIII. osztályosok havonta részt vettek a tanfolyamokon, majd tudásukat az elemi osztályosoknak is továbbadták.

 

4.      Tanerők támogatása

2011 őszén „Ötletes projektek-sikeres pályázatok” címmel szerveztünk képzést a Medgyesen és környékén  magyarul tanító pedagógusok számára, az oktatói díjat az alapítványunk állta.

A medgyesi múzeummal lebonyolított közös akciónk: „Digitalizáljuk a Weber Peter diahagyatékát” keretében több mint 9000 dia beszkennelési költségeit fedeztük.

2011. március 11-12 között Temesváron Szórvány és tehetség – szakmai tanácskozáson  (Iskolaközpontok tehetséggondozó programjai – kutatás, tanácskozás és hálózatépítés a minőség szolgálatában) – vett részt 4 medgyesi pedagógus, akiknek útiköltségét az alapítvány állta.

Visszatérítettük Marosvásárhelyen a Dr. Czeizel Endre genetikus és a Pál Ferenc (Feri Atya) mentálhigénés szakember előadásain résztvevő pedagógusok útiköltségeit.

            Fedeztük a Gyergyószentmiklóson felnőtteknek szervezett Húsvétitojás festés kurzuson résztvevő – Kránics Ervin, Szeben megyei EMKE elnök által vezetett – medgyesi tanerők útiköltségét.

 

5.      Véndiáktalálkozó

2011. június 24-26-án a Pro Schola Mediensis Alapítvány a Báthory István Iskolával együtt megszervezte a medgyesi magyar általános iskola első véndiáktalálkozóját.

A 24.-i fogadást és regisztrációt követően 25-én a találkozó ünnepélyes megnyitója után a résztvevők az óvodások és iskolások műsorát tekintették meg. A műsor után iskolalátogatásra került sor. 2010 őszén a medgyesi magyar iskola beköltözött a régi iskola helyére épített új épületbe. Ezt az új, modern épületet látogatták meg az egykori diákok.  A délelőtti program befejező részében a résztvevők három csoportra oszolva műhelymegbeszéléseken vettek részt. Ezek témái: 1. Hogyan tegyük vonzóvá iskolánkat, 2. Iskolafejlesztési stratégiák, 3. Magyar nyelv, magyar kultúra, magyar jövő Medgyesen. A megbeszéléseken sok hasznos ötlet, észrevétel, javaslat hangzott el, melyeket az iskola és az alapítvány a jövőben figyelembe fog venni.

Délután a Traube vendéglő kerthelyiségében megszervezett közös ebéden és az azt követő mulatságon igazi „nagycsaládi” hangulat alakult ki, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.

Harmadik nap, Medgyes-Bolya-Szeben útvonallal, egész napos közös kirándulás zárta a véndiáktalálkozó programját.

A találkozó több mint 100 (belföldi és külföldi) résztvevője arra kérte a szervezőket, hogy lehetőségeikhez mérten rendszeresítsék az ilyen találkozók megszervezését.

E közösségformáló-összetartó tevékenyég ötlete, szervezése és anyagi hátterének biztosítása alapítványunk működésének egyik allappillére volt az elmúlt évben. Sikere arra bíztat, hogy a jövőben legalább párévenként megismételjük.

  

 

6.      Köszönet

A 2011-es év tevékenységeinek megvalósítására és a felszerelések beszerzésére az anyagi forrásokat pályázatokból, szponzorizálásokból és adományokból sikerült fedeznünk. Ez úton is megköszönjük a Bethlen Gábor Alap és a Balassi Intézet pályázati támogatásait, a Romgaz rt., a Tech-Service kft., és a Sutech kft. szponzorizálását, valamint az ingázó tanulók szüleinek és minden barátunk, ismerősünk alkalmi adományait.

 

7.      Pénzügyi forgalom

 

A 2011-es év mérlege:      Áthozatal 2010-ből ..............    54.583,05 lej

Bevétel (2011) .....................    94.655,29 lej

Összesen ..............................  149.238,34 lej

                                                            Összkiadás (2011) ..............    94.398,57 lej

                                                            Átvitel 2012-re ...................     54.839,77 lej

 

 

Medgyes, 2012. február 6.

 

Iszlay László – elnök 

 

PRO SCHOLA MEDIENSIS Alapítvány

551003 – Mediaş

Str. I.C.Brătianu nr. 32

Jud. Sibiu

Tel./fax: 0269-448273

E-mail: pro_schola_mediensis@yahoo.com

Pro Schola Mediensis: