Back to top

Beszámoló a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2012. évi tevékenységéről

1.      Iskolabuszok  működtetése - ingáztatás

A tanév (júnuis) végéig kisbuszaink a Medgyes - Erzsébetváros - Küküllőalmás-Somogyom - Medgyes ill. a Medgyes - Mihályfalva - Kiskapus - Nagyekemező - Medgyes útvonalakon szállították a Báthory Iskolába és haza a 16 ingázó tanulót.  

A 2012-2013-as tanévtől az ingázó tanulók száma 26-ra növekedett, így az alapítvány meglévő két 8+1 személyes kisbusza nem bizonyult elegendőnek e létszám szállításához. Ezért a Báthory István Iskola 2012-ben a Tanügyminisztériumtól kért és kapott egy 16 személyes mikrobuszt (sárga iskolabuszt), mely szeptembertől a Medgyes - Erzsébetváros – Küküllőalmás - Somogyom - Medgyes útvonolon szállította az innen ingázó 14 tanulót.

Ugyancsak szeptembertől az alapítvány két kisbusza ellenkező irányból bonyolította le az ingaztatást.  Az egyik Medgyes - Mihályfalva - Medgyes (4 tanuló), a másik Medgyes - Baromlaka - Kiskapus - Nagyekemező - Medgyes (8 tanuló) útvonalon.  

Az iskola által kapott sárga mikrobusz beíratási költségeit és az alapítvány két kisbuszának évi teljes költségeit (üzemanyag, fizetések, járulékok, alkatrészek, javítások, karbantartás) alapítványunk fedezte.

 

2.      Tanulók támogatása és tanórákon kívüli tevékenységek.

Ebben az évben is támogattuk a tantárgyversenyeken és vetélkedőkön résztvevő tantulókat.  Megemlítjük a Szebenben tartott magyar nyelv és irodalom olimpiász megyei szakaszát, a segesvári szavalóversenyt, a marosvásárhelyi Vályi Gy. és a segesvári Zrinyi  matekversenyt, és a MATÁB  matektábort. Az ezeken résztvevő tanulók útiköltségeit teljes egészében megtérítettük.

 A 2011-2012-es tanév végi jutalomkönyvek vásárlását az idén is osztályonként 110-110 lejjel támogattuk.

Fedeztük a VI. osztály náptáncoktatóinak egész évi bérét.

Iskolán kívüli tevékenységekben kiváló eredményeket elért nyolc Báthorys tanuló jutalomkiránduláson vett részt.  A tanulók útiköltségeit (hargitafürdői élménypark) alapítványunk fedezte.

Támogattuk a medgyesi MADISZ által szervezett szentegyházai úszótábort.

A 2011-ben elkezdett műhelyfoglalkozásokat folytattuk, melyek keretén belül a tanulók továbbfejlesztették a magyar népi mesterségek fortélyainak elsajátítását. A foglalkozások oktatói díját valamint a szükséges nyersanyagot alapítványunk biztosította.

A 2011-ben elkezdett „Digitalizáljuk a Weber Peter diahagyatékát” projektet folytattuk és további diapozitívek szkennelési költségeit fedeztük.

 

3.      Tanerők támogatása

Marosvásárhelyen a Nyitott Akadémia elnevezésű előadássorozaton medgyesi pedagógusok is résztvettek. Ezen előadásokra a tanerők útiköltségeit minden egyes alkalommal alapítványunk fedezte. A következő előadásokon vettünk részt: március 16-án Dr. Bagdy Emőke pszichlógus előadásán, május 15-én Dr. Domján László agykontroll szakértő előadásán, október 6-án Dr. Csernus Imre pszichiáter előadásán.

Június végén Dr. Domján László Agykontroll (pedagógusok számára akkreditált) tanfolyamán résztvevő tanerők részvételi díját alapítványunk fedezte.

 

4.      Működési beszerzések – iskolatámogatás

A 2012-2013-as tanévtől beindult a Báthory Iskolában is az ún. előkészítő osztály. Ezen osztály bútorzatának (szekrények, polcok) költségeit alapítványunk vállalta magára.

A Báthory István Iskola fennállásának 290. évfordulója alklmával alapítványunk fedezte a Bolyai-terem berendezési költségeit, a protokoll költségeket, és az iskola névtáblák cseréjének költségeit.

Ebben az évben is fogyó anyagok, sportszerek és tisztítószerek alkalmi vásárlásával támogattuk iskolánkat.

Alapítványunk kifizette a sárga iskolabuszt műkodtető Meditur rt.-nek az ingáztatás egy hónapi teljes költségeit.

 

5.      Köszönet

A 2012-es év tevékenységeinek megvalósítására és a felszerelések beszerzésére az anyagi forrásokat pályázatokból, szponzorizálásokból és adományokból sikerült fedeznünk. Ez úton is megköszönjük a magyarországi Bethlen Gábor Alap, a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium és a Balassi Intézet pályázati támogatásait, a medgyesi Tech-Service  és Sutech kft.-k, a Romániai Madarász Egyesület szponzorizálását, valamint az ingázó tanulók szüleinek és minden barátunk, ismerősünk alkalmi adományait.

 

6.      Pénzügyi forgalom

A 2012-es év mérlege:      Áthozatal 2011-ből ..............    54.839,77 lej

Bevétel (2012) .....................  121.761,48 lej

Összesen ..............................  176.601,25 lej

                                                            Összkiadás (2012) ..............   106.719,40 lej

                                                            Átvitel 2013-ra ...................     69.881,85 lej

 

Medgyes, 2013. február 15.

 

 

Iszlay László - elnök

 

PRO SCHOLA MEDIENSIS Alapítvány

551003 – Mediaş

Str. I.C.Brătianu nr. 32

Jud. Sibiu

Tel./fax: 0269-448273

E-mail: pro_schola_mediensis@yahoo.com

Pro Schola Mediensis: