Back to top

Beszámoló a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

1.      Iskolabuszok működtetése – ingáztatás

Kisbuszaink útiránya 2013-ban nem tért el a 2012 szeptemberében megkezdett járatoktól:

-          Sárga iskolabusz: Medgyes-Erzsébetváros-Küküllőalmás-Somogyom-Medgyes

(14 tanuló)

-          Mercedes Sprinter: Medgyes-Mihályfalva-Medgyes (5 tanuló)

-          Opel Vivaro: Medgyes- Asszonyfalva-Kiskapus-Nagyekemező-Medgyes(6 tanuló)

A Mercedes és az Opel havonta váltogatta a két útirányt. A sárga iskolabuszt a Báthory Iskola múködtette. Alapítványunk két kisbuszának évi teljes költségeit (üzemanyag, fizetések, járulékok, alkatrészek, javítások, karbantartás) ebben az évben is az alapítvány fedezte. Ezévi kiadásaink szűk háromnegyedét (73 %-át) a kisbuszok működtetése tette ki. Ez a tény is alátámassza, hogy alapítványunk elsődleges célkitűzése az ingáztatás folyamatosságának biztosítása, hiszen ez szavatolja a Medgyes környéki magyar anyanyelvű gyermekek magyar nyelvű oktatását, és egyben növeli a medgyesi Báthory István Iskola tanulólétszámát.

 

2.      Tanulók támogatása és tanórákon kívüli tevékenységek

Ebben az évben is támogattuk a Báthory Iskola tantárgyversenyeken és vetélkedőkön részt vevő tantulóit. Megemlítjük a Szebenben tartott magyar nyelv és irodalom olimpiász megyei szakaszát, a marosvásárhelyi Vályi Gy. és a segesvári Zrinyi  matekversenyt, valamint a MATÁB  matektábort. Az ezeken résztvevő tanulók útiköltségeit teljes egészében megtérítettük.

Visszatérítettük a Kenguru matekverseny bukaresti országos szakaszán résztvevő Vinczi Richárd VII. osztályos tanuló szállás- és útiköltségeit.

Fedeztük a kolozsvári és marosfői MAKOSZ országos összejövetelein résztvevő líceumi magyar osztályok tanulóinak útiköltségeit

A 2012-2013-as tanév végén is alapítványunk vásárolta a jutalomkönyveket.

Fedeztük a VII. osztály náptáncoktatóinak egész évi bérét.

A 2011-ben elkezdett műhelyfoglalkozásokat folytattuk, melyek keretén belül a tanulók továbbfejlesztették a magyar népi mesterségek fortélyainak elsajátítását. Aktivitásunkat kibővítettük húsvéti- és karácsonyi díszek készítésével, és ebben az évben kézművesfoglalkozásainkba a medgyesi és erzsébeti óvódásokat is bevontuk. A foglalkozások oktatói díjait valamint a szükséges nyersanyagokat 2013-ban is (immár hagyományosan) alapítványunk biztosította.

Megtérítettük Nariţă Elemér Baromlakáról ingázó V. osztályos tanuló szemoperációja költségeinek egy részét.

 

3.      Tanerők támogatása

Visszatérítettük Marosvásárhelyen a Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus előadásán résztvevő pedagógusok útiköltségeit.

X. 19-20 –án a Bakos Kornél Villámolvasás tanfolyam bemutató előadásán a résztvevő pedagógusok útiköltségét térítettük.

2013. október 22-én, a Medgyesi Magyar Napok programsorozatában „Holisztikus személyiségfejlesztés” címmel szerveztünk képzést a Medgyesen és környékén  magyarul tanító pedagógusok számára, az oktatói díjat az alapítványunk állta.

 

4.      Iskolatámogatás

Ebben az évben szűkösebb anyagi kereteink miatt a Báthory Iskolát csak fogyó anyagok, sportszerek és tisztítószerek alkalmi vásárlásával támogattuk.

Kifizettük az iskola web-odalának éves bérletét.

 

5.      Köszönet

A 2013-as év tevékenységeinek megvalósítására az anyagi forrásokat pályázatokból, szponzorizálásokból és adományokból sikerült fedeznünk. Ez úton is megköszönjük a magyarországi Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásait, a medgyesi Tech-Service  és Sutech kft.-k szponzorizálását, valamint az ingázó tanulók szüleinek és minden barátunk, ismerősünk alkalmi adományait.

 

6.      Pénzügyi forgalom

A 2012-es év mérlege:      Áthozatal 2012-ből ..............    69.881,85 lej

Bevétel (2013) .....................    60.227,85 lej

Összesen ..............................  130.109,70 lej

                                                            Összkiadás (2013) ..............     90.526,70 lej

                                                            Átvitel 2014-re ...................     39.583,00 lej

 

           

 

Medgyes, 2014. január. 29.

Iszlay László - elnök

PRO SCHOLA MEDIENSIS Alapítvány

551003 – Mediaş

Str. I.C.Brătianu nr. 32

Jud. Sibiu

Tel./fax: 0269-448273

E-mail: pro_schola_mediensis@yahoo.com

Pro Schola Mediensis: