Back to top

Beszámoló a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

1.      Iskolabuszok működtetése – ingáztatás

 

Kisbuszaink útiránya 2014-ben nem tért el a 2013-as járatoktól:

-          Sárga iskolabusz: Medgyes-Erzsébetváros-Küküllőalmás-Somogyom-Medgyes

(15 tanuló)

-          Mercedes Sprinter: Medgyes-Mihályfalva-Medgyes (8 tanuló)

-          Opel Vivaro: Medgyes-Kiskapus-Medgyes(6 tanuló)

A Mercedes és az Opel havonta váltogatta a két útirányt. A sárga iskolabuszt a Báthory Iskola múködtette. Alapítványunk két kisbuszának évi teljes költségei (üzemanyag, fizetések, járulékok, alkatrészek, javítások, karbantartás) évi kiadásaink szűk háromnegyedét (74 %-át) tették ki. Ezen kiadásokat ebben az évben is alapítványunk fedezte. A Medgyes környéki 8 településről (Erzsébetváros, Berethalom, Küküllőalmás, Somogyom, Kiskapus, Baromlaka, Asszonyfalva és Mihályfalva) ingázó 29 tanulónk ingáztatását 2014-ben is sikerült zökkenőmentesen megoldani.

 

2.      Tanulók támogatása és tanórákon kívüli tevékenységek

 

Ebben az évben is támogattuk a Báthory Iskola tantárgyversenyeken és vetélkedőkön részt vevő tantulóit. Megemlítjük a Szebenben tartott magyar nyelv és irodalom olimpiász megyei szakaszát, a segesvári Zrinyi  matekversenyt, valamint a MATÁB  matektábort. Az ezeken résztvevő tanulók útiköltségeit teljes egészében megtérítettük.

A 2013-2014-es tanév végi jutalomkönyvek vásárlását az idén is a Tech-Service kft. 3.000 lejes szponzorizálásából támogattuk.

Iskolánk felsőtagozatosainak két napos „Tanulásiránytű” képzést tartottunk, aminek költségeit az erre a célra pályázott összegből fedeztük.

 

3.      Tanerők támogatása

 

Visszatérítettük Dr. Buda László orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta Marosvásárhelyen a Nyitott Akadémia keretén belül szervezett előadásán résztvevő pedagógusok útiköltségeit.

 

4.      Iskolatámogatás

 

Ebben az évben a Báthory Iskolát sport- és tisztítószerek alkalmi vásárlásával támogattuk, és kifizettük az iskola web-odalának éves bérletét,

 

5.      Köszönet

 

A 2014-es év tevékenységeinek megvalósítására az anyagi forrásokat pályázatokból, szponzorizálásokból és adományokból sikerült fedeznünk. Ez úton is megköszönjük a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a kolozsvári Communitas Közalapítvány pályázati támogatásait, a medgyesi Tech-Service  és Sutech kft.-k szponzorizálását, valamint az ingázó tanulók szüleinek és minden barátunk, ismerősünk alkalmi adományait.

 

 

           

 

Medgyes, 2015. január 10.

Iszlay László - elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Schola Mediensis: