Back to top

Beszámoló

Beszámoló

Pro Schola Mediensis: 

a Pro Schola Mediensis Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

 

1. Medgyes és környéke magyar oktatásának támogatása:

 

            2010-ben alapítványunk legjelentősebb megvalósítása az iskolabusz megvásárlása volt. Ezzel medgyesi magyar oktatásunk régi álma valósult meg. Szeptember 13-tól (iskolakezdéstől) lehetőség teremtődött városunk környező – magyarok által is lakott – településeiről a Báthory István Iskolába szállítani a magyarul tanulni óhajtó V-VIII osztályos gyerekeket.

Az ingáztatás első eredménye az, hogy 20 év után sikerült végre megállítani gyereklétszámunk csökkenését. Reméljük, hogy belátható időn belül létszámnövekedést is elérünk.

            Köztudott, hogy 2010. november 1-től a Báthory Iskola beköltzött a régi épület helyére épített új épületbe. Az új épület takarítását, díszítését és az október 29-i avató ünnepélyt alapítványunk közel 8000 lejjel támogatta. Iskolabuszunkkal segítettük a költözést, több szállítmányt lebonyolítva a régi (ideiglenes) épületből az újba.

 

2. Tanulók támogatása:

 

2010-ben is támogattuk a tantárgyversenyeken, vetélkedőkön, kirándulásokon részt vevő tantulókat.  Megemlítjük a Szebenben tartott magyar nyelv és irodalom olimpiász megyei szakaszát, a segesvári szavalóversenyt, a dicsőszentmártoni ének- és szavalóversenyt.  Iskolakirándulást szerveztünk (okt. 16-án) Medgyes - tordai sóbánya - tordai hasadék – Torockó – Nagyenyed - Medgyes útiránnyal. Az útiköltség díjának 90 %-át alapítványuk fedezte. Részt vett 83 tanuló és 12 pedagógus.

Ez évben is támogattuk a főleg diákok áltak szerkesztett Tintafolt című havi suliújság megjelenését.

A 2009-2010-es tanév végi jutalomkönyvek vásárlását osztályonként 100-100 lejjel támogattuk.

Tanévkezdéskor (2010. szept.) három hátrányos helyzetű tanulót (Roman Anca, Roman Cornel, Mátyási Alpár) iskolafelszerelés csomaggal láttunk el (100-100 lej értékben).

Alapítványunk támogatta a Báthory Iskola VIII. osztályos színjátszóinak Ludas Matyi túrnéját, az iskolabusszal részben fedezve az útiköltségeket (okt. 2. – Désfalva, okt. 9. – Szászcsávás, okt. 30. – Magyarsáros).

Támogattuk a Báthory Iskola tanulóinak munkáiból összeállított – az új iskolaépület avatási ünnepélyén (okt. 29-én) megnyitott – fotó- és rajzkiállítást.

 

3. Tanerők támogatása:

 

Támogattuk Medgyes és környéke magyar tanerőinek továbbképzését is. Alpítványunk a Civil Kollégium Alapítvány által Kúnbábonyban (Magyarország) febr. 5-7 között tartott Civil és nonprofit ismeretek című, valamint Medgyesen a Báthory Iskolában  dec. 7, 11-12-én szervezett Ötletes projektek - sikeres pályázatok című továbbképzők részvételi díját fedezte. A két továbbképzőn 29 pdagógus vett részt.

Visszatérítettük dr. Ranschburg Jenő pszichológus Családunk: harcmező vagy békesziget? címmel Marosvásárhelyen, szept. 17-én tartott előadásán résztvevő kilenc medgyesi pedagógus útiköltségét.

Medgyes és környéke magyar tanerői számára tematikus kirándulást szerveztünk (dec. 1-én) Medgyes - Erdőszentgyörgy - Bözöd - Kőrispatak - Énlaka - Korond - Vármező – Nyárádszereda - Gyulakuta - Medgyes útvonallal. A kiránduláson résztvevő 9 tanerő útiköltségét alapítványunk fedezte.

 Április 28-án a Báthory Iskolába látogatott egy Kézdivásárhely és környékének matematika tanáraiból álló csoport, akik tanulmányi kirándulásuk során Bolyára igyekeztek. Medgyesi fogadásukatalapítványunk 150 lej értékű protokoll költséggel támogatta.

 

4. Működési beszerzések:   

 

Sikerült hatékonyabb és kibővített működésünkhöz szükséges felszerelést is beszerezni: multifunkcionális A3-as nyomtatót, digitális videókamerát, A3-as és A4-es  laminálót, iratfűzőt, papírvágó guillotint, CD lejátszót, USB stick-et, rövid és hosszú iratkapcsolót, hosszabbítókat és fiókos polcot vásároltunk. A Romgaz Rt. két használt laptop-pal támogatta alalpítványunkat.

 

5. A Kuratórium tevékenysége – pályázatok:

 

            Az alapszabályzat előírásainak megfelelően a Kuratórium megtartotta negyedévenkénti rendszeres üléseit. Ezeken határozatot fogadott el hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról, az új iskolabusz vezetőjének személyéről (Iszlay L.) és annak havi béréről (nettó 596 lej/hó.), az iskolabusz beiratása alklamával kifizetett környezetszennyezési díj (taxă de poluare) visszapereléséről (4705 lej), az új iskolaépület  felavatásának támogatásáról, a 2011. évi közgyűlés dátumáról, az alapszabályzat módosításáról, a tagság helyzetének és számának aktualizálásáról, véndiák találkozó szervezéséről, valamint új pályázatok írásáról.

Az alapszabályzat módosítására, valamint pályázat írásra és ezek elszámolására 13 soron kívüli kuratóriumi összejövetelre került sor.

2010-ben megírt és beadott pályázataink:

a. Iskolabusz vásárlása – Romgaz Rt., Transgaz Rt., OTP-bank, Bancpost. (E projektünket végül is csak a Romgaz Rt. támogatta.)

b. Tintafolt suliújság szerkesztésének és kiadásának támogatása – Communitas Alapítvány,

            c. Fotó- és rajzkiállítás szervezésének támogatása – Communitas Alapítvány,

            d. Ingázó tanulók utiköltségeinek résztámogatása (2010-re) – Balassi Intézet,

            e. Ötletes projektek – sikeres pályázatok (szórványban dolgozó oktatásügyi szakértők számára szervezett felnőttképzési projektek támogatása) – Szülőföld Alap,

            f. Megújulunk-megmaradunk (szórványvidéken működő magyar nyelvű oktatási intézmények fejlesztési és működési támogatása) – Eurotrans Alapítvány,

            g. Megújulva megmaradunk (szórványvidéken működő magyar nyelvű oktatási intézmények fejlesztési és működési támogatása) – Szülőföld Alap,

            h. Ingázó tanulók útiköltségének támogatása (2011-re) – Balassi Intézet (folyamatban)

            Örömmel számolhatunk be arról, hogy mindenik pályázatunk sikeres volt és pozitív elbírálásban részesült. Nagy mértékben ez tette lehetővé jelen beszámolóban vázolt tevékenységeink megvalósítását. A pályázatok követése, megírása,  sikere és utóbb elszámolása dr. Mitruly Anukó, Korodi Ildikó, Bordi Magdolna és alulírott kuratóriumi tagok munkájának köszönhető. Ez úton is köszönjük igényes, eredményes, kitartó, önzetlen munkájukat. Köszönjük a Kuratórim minden tagjának 2010-ben az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításáért kifejtett munkáját.

            A pontos könyvvitelért és precíz elszámolásért köszönetünket fejezzük ki Vunvulea Júlia könyvelőnknek, kuratóriumi tagnak.

 

6. Köszönet:

 

Befejezésül meg szeretnénk köszönni a Szülőföld Alap, az Eurotrans Alapítvány, a Ballasi Intézet, a Communitas Alapítvány, a Romgaz Rt., a Tech-Service Kft., a Transgaz  Rt., a Sutech Kft. hathatós támogatását.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon személyeknek, akik jövedelmi adójuk 2 %-át alapítványunknak utalták át.

Külön köszönet az RMDSZ helyi és megyei szervezetének az önzetlen támogatásért.

Köszönet a tagoknak, barátoknak az ötletekért, közreműködésért, bárminemű támogatásért.

 

7. Pénzügyi forgalom:

 

            A 2010-es év mérlege:       Összbevétel...........164.197,98 lej

                                                            Összkiadás............109.614,93 lej

                                                            Átvitel 2011-re.......54.583,05 lej

 

 

 

Medgyes, 2011. január 2.

                                                                                               

Iszlay László - elnök