Back to top

Gyöngyhalászat a szórványban

Gyöngyhalászat a szórványban

Medgyesi MADISZ: 

A Magyar Ifjúsági Értekezletképviselői a szórványbeli gyöngyhalászatról beszélgetettek szerda reggel a sajtó munkatársaival Kolozsváron a Culina Nostra Bisztró teraszán.

„A MIÉRT feladatköre az érdekképviselet és mivel ernyőszervezetként területi ifjúsági tanácsokat tömörít, kötelessége az, hogy amennyiben tagszervezetei munkáját valaki hátráltatja, kiálljon szervezeteiért. Mint a MIÉRT elnökhelyettese és volt MAKOSZ elnök nem tudom ölbe tett kézzel nézni azt, amit az NSKI tesz a szórványbeli diákokkal." indította a beszélgetést Kádár Petra MIÉRT elnökhelyettes.

 

Nem kis és nem is egyszerű feladat a szórványban élő magyar közösséget építeni. Az, amit az NSKI kínál nem megoldás a szórvány helyzetére, nem tartja szem előtt az iskolások érdekeit.

 

„2015. május elején megtudtuk, hogy az NSKI munkatársai Medgyesen, Nagyszebenben, Balázsfalván, illetve Beszterce megyében jártak. Ezzel önmagában semmi gond nincs. Meglátogathatnak, de akkor szóljanak nekünk is erről, meghívjuk őket, fogadjuk őket, de jelentsék be, hogy jönnek, mert nem magánszemélyként, hanem mint a mindenkori magyar kormány egyik legfontosabb háttérintézménye mutatkoznak be. Addig, amíg stratégiai lépéseket szeretnének a helyi közösségeinkben véghez vinni, addig ne minket kihagyva hozzanak döntéseket és cselekedjenek. Mi ehhez nem vagyunk hozzászokva Erdélyben, Romániában. Ha a magyarokról szeretnének dönteni a románok, akkor megkérdeznek bennünket, legalábbis a szórványban ez a szokás.” vázolta fel a helyzetet Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke.

 

A probléma itt az, hogy az NSKI munkatársai nem vonták be ebbe a folyamatba a civil szervezeteket, a közösségszervezőket, így nem mérték fel reálisan a problémát, aminek az eredménye magáért beszél. Elfogadhatatlan az, hogy a szórványban élő fiatalokat elcsábítsák szülőföldjükről. Ez nem megoldás.

 

Azt a pénzt, amit erre költ az NSKI olyan ügyekbe kellene inkább fektetni, amik valós megoldást nyújtanak a tényleges problémára.

 

A MIÉRT meg szeretné köszönni a Nemzetstratégiai Kutatóintézeten keresztül a Magyar Kormánynak és a Magyar Köztársaság Parlamentjének, hogy foglalkoztatja őket a szórvány sorsa, a diákok sorsa, de erről ne azok mondjanak véleményt, ne azok javasoljanak megoldást, akik nem élnek szórványban. Azok hitelesebbek, akik itt élnek, akik a mindennapjaikat az emberek között töltik, akik a mindennapjaikban ezekkel a gondokkal küzdenek, akik ezekre már rég próbálnak megoldást találni. Minket kérdezzenek meg, velünk közösen dolgozzanak ki és hozzanak stratégiai döntéseket rólunk, ne a fejünk fölött.

 

Már többször is olvashattuk a sajtóban azt, hogy Szász Jenőt és az általa vezetett intézményt számon kérik, hiszen több milliárd forintot nem tudott elkölteni. Ebből az vonható le, hogy Szász Jenő az intézmény fontosságát és valódi feladatát nem érti.

 

Ezúton felkérjük a mindenkori magyar kormányt és parlamentet, tegyen azért, hogy a magyar adófizetők pénzét ne a saját feje szerint osztogassa a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, hanem a valós problémákra, a konkrét helyzeteken próbáljon segíteni. Ha pedig ezt nem tudja, haladéktalanul kérjük, hogy Szász Jenő intézményvezető mondjon le.

 

Ugyanakkor kérjük, hogy a „minden magyar felelős minden magyarért” jelszó fejében indítsunk egy párbeszédet a fent említett problémák megoldásának érdekében, szakemberek bevonásával, reális gondok orvoslásáért és erre a célra szánt pénzforrások hatékony felhasználásáért.