Back to top

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Csütörtökön délután nem lesz szentmise a Szent István templomban.

2. Jövő vasárnap a 11,00 órás szentmise keretében elsőáldozás lesz.

3. Egyházközségünk ebben az évben is zarándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúra. Kérjük a kedves híveket, hogy május 19-ig jelezzék részvételi szándékukat az irodán.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!'' Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.'' Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.''

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Simona, Bianca és Cristi egészségéért

Kedd: 9,00 – Edit és családja egészségéért

         18,00 - László Irén, Antónia, Flórián és Veronika

Szerda: 7,30 – Angela egészségéért

            17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Csütörtök: 7,30 –

 Péntek: 7,30 –

             18,00 – Székely Mária (6 hetes)

Szombat: 7,30 –

              17,00 - Bartalis Imre

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

 

 14.ApCsel 6,1-7  15.ApCsel14,5-17  16.ApCsel14,19-28

      1Pét 2,4-9               Jn 14,21-26         Jn 14,27-31   

       Jn 14,1-12                                     

 

               17. ApCsel 15,1-6         18. ApCsel 15,7-21

                     Jn 15,1-8                                Jn 15,9-11

 

               19. ApCsel 15,22-31       20.  ApCsel 16,1-10

                      Jn 15,18-21                    Jn 15,18-21

 

 

 

 

 

A HÉT SZENTJE:

Nepomuki Szent János vértanú

Nepomuki János valamikor 1340 és 1350 között született, a csehországi Pomuk (ma: Nepomuk) városkában, német-cseh ősökkel rendelkező szülők gyermekeként. Gyermekkoráról nincsenek adatok. 1369-ben császári jegyző lett a prágai érseki kancellárián. 1380-ban szentelték pappá. Ezután jogot tanult Prágában, majd a páduai egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora. 1389-ben Johann von Jenstein prágai érsek kinevezte általános helynökévé. Ezekben az években nagyon feszült volt a viszony a prágai érsek és az uralkodó, IV. Vencel cseh és német-római király között. 1392-ben az érsek panaszlevelet adott át a királynak, amiben sérelmezte az egyház és a klérus elnyomását, és sürgette a helyzet jogi tisztázását. A király a levélre nem válaszolt, hanem elhatározta, hogy egy új püspökség létrehozásával csökkenti a prágai érsek gazdasági és egyházi hatalmát. E királyi terv meghiúsításában szerepe volt az érseki helynöknek, aki nem azt a személyt nevezte ki a kladraui bencés kolostor apátjának, akit a király a létrehozandó új püspökség élére szeretett volna állítani. Csak fél évszázaddal későbbi források említik először, hogy a király haragját nem csak ez az intézkedés váltotta volna ki, hanem az is, hogy Nepomuki János, a királyné gyóntatója, nem volt hajlandó megszegni a gyónási titkot. Vagyis a féltékeny király fenyegetőzése ellenére sem árulta el, hogy mit vallott be gyónásában a hűtlenséggel gyanúsított királyné. Hogy ez utóbbi esemény valóban megtörtént-e, nem bizonyítható.  Azt viszont tényként fogadják el a történészek, hogy a király 1393-ban elfogatta Jánost, kegyetlenül megkínoztatta, és végül a Károly hídról a Moldva folyóba dobatta. János holttestét az érsek a prágai Szent Vitus-székesegyházban helyeztette örök nyugalomra.  Vértanúságának a híre hamar elterjedt, de szentté avatására csak évszázadokkal később került sor.

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.  

(folytatjuk...)