Back to top

Kerge farsang

Kerge farsang

Gyöngyvirág néptánccsoport: 

       "A farsang az európai és a magyar néphagyományban a karácsony és a húsvét közötti időt vagyis vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó időszakot nevezi meg.

     Farsang szavunk bajor-osztrák jövevényszó és eredetileg a húsvéti nagyböjtöt megelőző éjszakát jelölte, vagyis a húshagyó kedd estéjét, de később jelentése kiterjedt az egész ünnepi periódusra. E német szó a Faste-böjt és (Aus)schank-kimérés elemekből épült fel, tehát eredetileg a böjt (előtt)i italok kimérését jelentette.

      A farsangi hagyományok, szokások egyik rétege a középkortól kezdődően nyugatról terjedt el a magyar nép körében. Erre utal a farsang mellett az olasz eredetű maskara, maszkura és karnevál szavunk is. A karnevál, vagyis az “ég veled hús”, szó a magyar nyelvben csak későn, a 18–19. században kezdett elterjedni és nem időszakot, hanem elsősorban olyan ünnepséget jelölt, amelynek fő jellemzője a jelmezes felvonulás és az álarcosbál . Az újlatin nyelvekben már ezt a “carneval” szót használják a farsang megjelölésére.

      Az ünnepkör abban is különbözött az esztendő kalendáriumi rendjében a többi ünnepekhez képest, hogy végig a farsangon, de különösen az utolsó napjaiban fellazultak, fellazulhattak a falusi és városi kisközösségek merev, szigorú erkölcsi és kommunikációs szabályai, vagy éppenséggel a visszájukra fordultak egy  „Felfordult világ” jött létre, a játék és a szabadság világa.

      A fonók és egyéb társas összejövetelek, a lakodalmak a farsangi népi színjátékok keretéül, színpadaként is szolgáltak. A farsang elteltével a fonókat is befejezték. Kezdődött a tavaszi mezei munkák időszaka, az egyházi év rendjében pedig a húsvéti böjti idő " - írja Barabás László okleveles magyar nyelv- és irodalom szakos tanár doktori értekezésében.

     A medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoportnak is sikerült február 22-én "Felfordítani a világot", a medgyesi Traube terem színpadán a küküllőmenti gyorscsárdásból, szegényesből, szagatott verbunkból, válaszúti lassú magyar legényes és verbunkból, felcsíki gyermektáncokból, mezőségi és széki rocknéptáncokból álló előadásukkal.

      Lukács Gyöngyi és Levente néptáncoktatók már októbertől babusgatta, pólyázgatta az előadás ötletét és lépésről lépésre, elemről elemre sikerült is betanítani  közel 40 gyermeknek és 25 felnőttnek. Ez nem kis munkát jelent hisz egy ilyen kis közösségben a heti 2 óra próba nem elég, összevetve egy profi napi 8 órás próbáival .... de hála Istennek lelkesedésből volt elég, igaz a ritmus érzék hiánya néha okozott áthidalható akadályokat de sikerült egy dinamikus, „majdnem” hibátlan műsort előadni.

         Előadásunk célja az volt hogy ne rejtsük véka alá a Gyöngyvirág néptánccsoport létét, mutassuk meg fejlődésünket a néptánctudományban ápolva a hagyományokat. A szülőknek is nagy bátorítást jelentett a gyermekek jelenléte a színpadon, hisz ők jelentik az alapot a jövő nemzedék néptánc őrzőinek.

      A hab a tortán, a hagyományőrző jeleggel bemutatott, özvegyet boldogító, farsangot búcsúztató Farsang Ilyés elhamvasztása volt, ami nem kis megelepetést okozott a nézőknek. De ebben az esetben a temetés borújára a derű kerekedett fennéb, látván a gyásznép „dísztelenkedését”  és véka alá rejtett örömét, hogy végre valahára megszabadultak  „Farsang Ilyéstől” aki ki ette-itta vagyonukból a szegény parasztokat, kiürítette kamráikat és feldézsmálta a karácsonyra levágott malac utolsó darabocskáit is. Már a kisszéket is levágták neki!

         A farsang temetése a néphagyományban, kitűnő alkalmat nyújtott a bűnös megbüntetésére, hisz a böjti időszak előtti dézsmálásnak, féktelen szórakozásnak bűnbakot kellet keresni. Elhamvasztva a „kicsapongás és mértéktelenség” bűneit tiszta lelkülettel lehetett indulni a böjtbe, jobban felkészülve  „Krisztus feltámadásának” ünnepére.

     Ez úton is, a Gyöngyvirág néptánccsoport minden tagja nevében, köszönetet mondok a Lukács házaspárnak áldott munkájukért, a szűlők támogatásáért és a medgyesi és a környező helységekből érkezett közönség bátorításáért. 

     Meghitt böjti felkészülési időszakot és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk.

Kránics Ervin      
Farsangtemető lelkész :)
2014 február 24