Back to top

Megalakult az Erdélyi Magyar Értéktár Szeben megyében is

Megalakult az Erdélyi Magyar Értéktár Szeben megyében is

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Megalakult az Erdélyi Magyar Értéktár (EMÉ) Szeben megyei bizottsága.
Kedden délután, április 5-én tartotta alakuló ülését az Erdélyi Magyar Értéktár Szeben megyei bizottsága. Az ideiglenes 5 tagú bizottság ( Balázs Botond – Medgyesi MaDISZ, Fazakas Erzsébet Nagyszebeni Katolikus Egyház, Márton Ildikó – RMDSZ Nőszervezet, Serfőző Levente HĺD Szebeni Magyarok Egyesülete és Zsebe Attila - Mihályfalvi Református Paróhia) mellé még 6 civil szervezet részéről várható, hogy a legközelebbi ülésig képviselteti magát, melynek helyszíne Mihályfalva lessz, május második hetében.

A jelenlevők addigra konkrét javaslatokkal jönnek megyénk gazdag épített örökségéből válogatva, hogy a bizottság elbírálása alapján bekerüljön a megyei értéktárba. A bizottság ideiglenes koordinátora Márton Ildikó. Az EMÉ a következő kategóriákat kínálja az értékek besorolására: épített környezet, kulturális örökség, agrár- és élelmiszergazdaság, egészséges életmód, ipari és műszaki megoldások, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.