Back to top

MIÉRT Energetikai Konferencia?

MIÉRT Energetikai Konferencia?

Medgyesi MADISZ: 

Pénteken, november 8-án a Medgyesi Dokumentációs és Információs Központ Konferenciatermében vette kezdetét a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Medgyesi MADISZ által szervezett MIÉRT Energetikai Konferencia. A megnyitón jelen volt Kovács Péter RMDSZ főtitkár, Balázs Béla Attila Szeben megyei RMDSZ elnök, Szabó József MIÉRT elnök, Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettes, Balázs Botond Medgyesi MADISZ elnök.

Balázs Botond Medgyesi MADISZ elnök nyitotta meg a konferenciát, a rendezvény házigazdájaként kiemelte, számára nagyon fontos, hogy az erdélyi és medgyesi fiatalok belátást nyerjenek az energetikai rendszerbe, hiszen az elmúlt több mint 100 évben Medgyes volt a tiszteletbeli székhelye a földgáz-kutatásoknak, kitermelésnek és szállításnak.

Manapság divat véleményt mondani a földgázról, palagázról, villamos energiáról és bányászatról szakértelem és háttértudás nélkül. Rendezvényünk célja, hogy a fiataloknak szakaemberek magyarázzák el a folyamatokat, mindazt, ami tulajdonképpen történik.

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára  kifejtette: „Azt tapasztalom, sokkal könnyebb olyan fiatalokat találni, akik önkéntesként, ha kell reggeltől estig tevékenykednek, mint jó szakértőket és célirányos fiatalokat nevelni. Nehezen tudjuk megtalálni azokat a szakembereket, akik hajlandóak bekapcsolódni a politikába, legyen szó helyi vezető tisztségek vagy megyei és országos vezetői tisztségek betöltéséről.”

„Az RMDSZ és a MIÉRT számos publikálási lehetőséget, nemzetközi konferenciákon való részvételt tudna biztosítani, de ehhez szaktudásra van szükség, arra a tudásra, amit a fiatalok az évek folyamán magukba szívnak, majd felhasználnak. Fontos ugyanakkor, hogy a szakértővé vált fiatalok bekapcsolódjanak a szakmai tevékenységek mellett a politikai életbe is, csak így lehetnek jelen komoly döntési helyzetekben” – hívta fel a figyelmet Kovács Péter.

Zárószóként a főtitkár arra biztatta a MIÉRT-et, hogy folytassa ezt az elkezdett folyamatot, amely befolyásolja a szakmai fejlődést.

Balázs Béla Attila, az RMDSZ Szeben megyei elnöke a megnyitón kifejtette, nagyon nehéz energetikai témában magyar szakembert találni. Miért pont energetika? Ha odafigyelünk, folyamatosan arról beszél a média és a politikusok, hogy az ország fejlődésének titka az energetikában és altalajkincsekben rejlik.

„Fontos, hogy beszéljünk a szakmaiságról, és ti megtettétek ezt a lépést. Büszke vagyok arra, hogy itt, Medgyesen tettétek meg ezt a lépést.” – hangsúlyozta Balázs Béla Attila.

Szabó József, a MIÉRT elnöke elmondta: „rendben van, hogy a fiatalok kíváncsiak és cselekedni szeretnének, de szakmailag kell megközelíteni az energetikát. A MIÉRT-nek megtiszteltetés, hogy ilyen témakörben és helyszínen szervezhette meg a konferenciát. Jó kiindulási pont ez az esemény, ahol biztatnunk kell benneteket, fiatalokat, hogy kutakodjatok a témában. A MIÉRT tevékenysége során előtérbe helyezi azokat a témákat, amelyek valóban felkeltik az érdeklődést, és ha az ifjúságot ez foglalkoztatja, akkor nem szabad őket szakmai képesítés nélkül hagyni.”

A megnyitót követően Románia energetikai politikája címmel tartott előadást Borbély Károly, a Gazdasági Minisztérium volt államtitkára. Jómaga is MIÉRT-esként kezdte munkáját. Kifejtette, örül annak, hogy igyekeznek végre energetikai vonalon is elindulni a fiatalok. Hatalmas lehetőségek vannak Romániában, bár a téma jelen pillanatban bonyolult. Hiába van hatalmas potenciál az energetikában, a gazdasági versenyképességhez döntéseket kell hozni, nyitni kell az újítások irányába. Az országban ahhoz képest, hogy milyen energetikai lehetőség van, nagyon alacsony a teljesítmény, ugyanakkor érdemes a következő időszakban ezzel foglalkozni, mert egy hatalmas kihívás. Szót ejtve a zöldenergiáról elmondta, hosszútávon nem találja olcsóbbnak ezt a megoldást, de ugyanakkor mégis szükség van rá. Meg kell találni azt a stratégiát, amellyel érdemes beruházni és tervezni.

Antal István, az RMDSZ parlamenti képviselője Európa Energetikai Prioritásai témában tartott előadást. Úgy véli energetika terén a lehetőség adott, és okosan, értelmesen meg kell találni azokat a működési pontokat, amelyekkel tud az ország érvényesülni.

„A megújuló energiaforrásokról szóló időközi jelentésben felhasznált adatok és elemzések arra mutatnak, hogy míg az EU egésze megfelelő ütemben halad a 2020-ra kitűzött célok elérése felé, egyes tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük. Az irányelv átültetése a kívántnál lassabban halad, és az ütemterv az elkövetkező évekre egyre nagyobb kihívásokat tartogat, valójában tehát a legtöbb tagállami erőfeszítésre az időszak vége felé lesz szükség.” – informált Antal István.

Aggodalomra ad okot többek között a megújuló forrásokból előállított energia bevezetését akadályozó tényezők felszámolásának kudarca: a közigazgatási akadályok és késések továbbra is problémát jelentenek; a lassú infrastruktúra-fejlesztés, a csatlakozási késések, a hálózatüzemeltetési szabályok mind olyan nehézségek, amelyeket a tagállamoknak orvosolniuk kell.

A parlamenti képviselő a nap zárásaként elmondta, a bizottság támogatási rendszerekre és reformra vonatkozó tervezett útmutatása azt hivatott biztosítani, hogy az ilyen támogatás költséghatékony legyen és elősegítse a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés energiapiaci integrációját.