Back to top

Nemes mesterség a gyöngyhalászat - DE NE MEDGYESEN TEGYÜK

Nemes mesterség a gyöngyhalászat - DE NE MEDGYESEN TEGYÜK

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Annak margójára, hogy a közelmúltban itt jártak a Nemzetstratégiai kutatóintézet képviselői…

Tekintsük vissza az időben: Medgyesen 1722-ben római katolikus elemi iskolát alapítottak, kisebb megszakításokkal 1948-ig működik amikor  államosítják a felekezeti iskolákat. Medgyesen megszűnik a római katolikus és a református elemi iskola. A magyar iskola tagozatként működik tovább a volt magyar állami iskolában.

1766-1769 között a medgyesi piarista gimnáziumban Dugonics András a poézist és a retorikát tanítja. Ő az első magyar regény, az Etelka alkotója. 

1983-ban, magyar tannyelvű középiskolai osztály indul. Kisebb, nagyobb létszámmal, a középiskolai osztályok jelenleg a Földgázipari Szakközépiskolában működnek.

1990 februárjában, a marosvásárhelyi Fekete Március előtt jött létre Medgyesen az önálló Magyar iskola, a volt római katolikus, ferences iskola épületében. Közel 400 diák járt akkor a 10-es számú Általános Iskolába.

1998-ban megható névadó ünnepség keretében az iskola felvette a Báthory István általános iskola nevet. 1576. január 28-an a Medgyesen tartott országgyűlésen a lengyel követek itt hívták meg Báthory Istvánt a lengyel trónra.

Hatalmas összefogással, lelkesedéssel, fáradságot nem ismerve, kétszeri nekirugaszkodásra, három év alatt sikerült új iskolaépületet adni a 290 éves Alma Maternek. Köszönet érte a magyar történelmi egyházaknak, pedagógusoknak, szülőknek és nem utolsó sorban a medgyesi RMDSZ-nek!

Számos közösségi rendezvénynek, ifjúsági programnak, a 15 éves Magyar házunk, a Millennium ház ad lehetőséget és otthont. Úgy gondolom, van közösségi élet Medgyesen, Szeben megyében. Van közösségépítő és fejlesztő munka, vannak még magyar ajkú polgárok a szórványban.

Medgyesen nem megoldás a VIII.-os diákok csábítása a tömbmagyarságba. Annak ellenére, hogy Székelyudvarhely elég közel van, számunkra létfontosságú a magyar diákok helyben maradása. Meg kell teremtsük az itthon maradás lehetőségeit, még akkor is ha ez a lehetetlent sarkalja.

Ha a megmaradásunkat egy iskolaközpont létrehozása jelenti, akkor a közösség összefogásával ebben kell gondolkozni, óvodától-középiskoláig biztosítanunk kell a magyar nyelvű oktatást.

Ha a megmaradásunkat, a fiatalok itthon maradását a munkahelyteremtés jelenti, akkor meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk a medgyesi, Szeben megyei magyaroknak.

 

Dr. Balázs Béla Attila,

Szeben megyei RMDSZ elnök