Back to top

Népszavazás 2016. október 2.

Népszavazás 2016. október 2.

Medgyesi RMDSZ Szervezet: 

Tájékoztató – a népszavazáson a külföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok akkor vehetnek részt, ha kérték felvételüket a központi választói névjegyzékbe, amelynek érvényessége 10 év.

Erre tekintettel, akik szavaztak 2014-ben a magyarországi országgyűlési választásokon, nem kell ismét regisztrálniuk.Abban az esetben azonban, ha a személyes adataiban, illetve körülményeiben változás történt, szavazati jogának gyakorlásához szükséges a változás haladéktalan bejelentése a személyi- és lakcímnyilvántartás, valamint aNemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) felé, illetőleg szükség esetén a hazai anyakönyvezési eljárás megindítása.

Azok a magyar állampolgárok, akik még nem regisztráltak, akkor vehetnek rész a népszavazáson az NVItájékoztatása szerint, ha a regisztrációs kérelmük 2016. szeptember 17-ig eljut az NVI-hez.

Levélben történő szavazásra csak a külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak van lehetősége.
A levélcsomagokat az ügyfelek olyan módon kapják meg, ahogy azt előzetesen kérték a regisztráció iránti kérelmükben. Így vagy postán kapják, vagy felvehetik a külképviseleten, illetve Magyarországon a kijelölt határmenti településeken illetve az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein.
A Kolozsvári Főkonzulátus a levélcsomagok átvételére, illetve a levélszavazatok leadására a népszavazást megelőző 15 napban (2016. szeptember 19-30.), munkanapokon 9 órától 19 óráig biztosít lehetőséget.A levélcsomagok átvételére személyesen kerülhet sor, amelyhez szükséges az állampolgár érvényes, személyazonosításra alkalmasokirata, amelyek a következők: személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány.
Magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a külképviseleten szavazatát csak október 2-án adhatja le, abban az esetben, ha előzetesen kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.Az erre vonatkozó kérelmet 2016. szeptember 24-én 16 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.huoldalon, vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál.