Back to top

Medgyesi református, unitárius és katolikus egyházak decemberi ünnepi rendjei és eseményei

Medgyesi református, unitárius és katolikus egyházak decemberi ünnepi rendjei és eseményei

Református Egyház: 
Római Katolikus Egyház: 
Unitárius Egyház: 

Az ünnepi készülődésben a három medgyesi egyházközség a következő ünnepi istentiszteletekre, szentmisékre, illetve eseményekre várja a híveket.

 

Medgyesi Unitárius Egyházközség

Az adventi vasárnapokon az istentiszteletek keretén belül kulturális műsorokkal várjuk a Karácsonyra hangolódni vágyókat:

December 3. vasárnap - 10.30 Istentisztelet és adventi verses műsor, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói előadásában

December 10. vasárnap - 10.30 Istentisztelet és adventi hangverseny

December 17. vasárnap - 10.30 Istentisztelet és adventi kulturális műsor

December 24. vasárnap - 17.00 Karácsonyesti áhítat és Karácsonyfa-ünnepség

December 25. hétfő - 10.30 Karácsony I. napi ünnepi Istentisztelet és Úrvacsoraosztás Medgyesen

December 25. hétfő - 15.00 Karácsony I. napi ünnepi Istentisztelet és Úrvacsoraosztás, majd beteglátogatás és Úrvacsoraosztás betegeknél Nagyszebenben

December 26. kedd - 10.30 Karácsony II. napi ünnepi Istentisztelet és Úrvacsoraosztás, Istentisztelet után beteglátogatás és Úrvacsoraosztás betegeknél Medgyesen és környékén

December 31. vasárnap 23.30 Óévbúcsúztató áhítat

Márkos Hunor Elemér, unitárius lelkipásztor

 

Medgyesi Római Katolikus egyházközség

Rorate vagy hajnali szentmisékre várják a kedves híveket minden reggel (kedd kivételével) 6:30-tól  a római katolikus plébániatemplom kápolnájába, Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére. Így készüljünk az Úr eljövetelének megünneplésére!

Rorate coeli de super… Harmatozzatok egek, onnan felülről!

December 24. 17.00 óra - Gyermekek karácsonya, 22. 00 órától pásztorjáték és azt követően ünnepi szentmise.

December 25. Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe: 8. 00 órakor német-román nyelvű szentmise. 9.30 órakor (Szent István templom - Üveggyári lakónegyed) és 11.00 órakor magyar nyelvű szentmisék.

December 26. Szent István első vértanú ünnepe - ünnepi miserend.

December 31. Év végi hálaadás, 17. 00 órakor szentmise.

Csíki Szabolcs, segédlelkész

 

Medgyesi Református egyházközség

December 3. vasárnap

 • 10. 00 óra, advent 1. vasárnapja
 • 11.00 óra, úrvacsoraosztás
 • 16. 00 óra, délutáni istentisztelet

December 9. szombat – Vízaknai Szent László Vetélkedő

December 10. vasárnap

 • 10. 00 óra, advent 2. vasárnapi istentisztelet
 • 10. 00 óra, vasárnapi iskola
 • 16.00 óra, délutáni istentisztelet

December 17. vasárnap

 • 10.00 óra, advent 3. vasárnapi istentisztelet
 • 10. 00 óra, vasárnapi iskola
 • 11.00 óra, Adventi koncert
 • 17.00 óra, karácsonyváró családi istentisztelet
 • 17.30 óra, gyermekünnepély

December 18. és 23. között 17.00 óra, délutánonként bűnbánati istentisztelet

December 24. vasárnap

 • 10.00 óra, advent 4. vasárnapi istentisztelet
 • 17. 00 óra, anyanyelven mondott rádióprédikáció a medgyesi rádióban
 • 17.00 óra, karácsonyesti istentisztelet
 • 18.00 óra, egyedül élők vacsorája –ünnepe

December 25. hétfő 

 • 10. 00 óra, karácsony 1. napi istentisztelet
 • 11. 00 óra, úrvacsoraosztás
 • 16.00 óra, délutáni istentisztelet

December 26. kedd

 • 10. 00 óra, karácsony 2. napi istentisztelet
 • 11.00 óra, úrvacsoraosztás
 • 12.15 óra, keresztelési istentisztelet
 • 14.00 órától betegek úrvacsoráztatása és meglátogatása

December 27. szerda – 10. 00 óra, karácsony 3. napi istentisztelet és ünnepzárás

December 29. péntek – 18. 00 óra, presbiteri est és vacsora

December 31. vasárnap 10. 00 óra, vasárnapi istentisztelet és 17. 00 óra, óévbúcsúztató istentisztelet

Január 1. hétfő – 10. 00 óra, újévi hálaadó istentisztelet

Székely Zoltán Márton, medgyesi református lelkész

 

Ökumenikus karácsonyi koncert

A városi karácsonyi koncert a Szent Margit evangélikus templomban december 13-án, szerdán este 18-tól lesz.

 

Ferencz Klaudia