Back to top

ADVENT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ADVENT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. December 25-én Karácsony napján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék. December 26-án, karácsony másodnapján,  a Szent István templomban 9,30 órakor és a plébániatemplomban 11,00 órakor lesznek a szentmisék.

2. Ebben az évben is elkezdjük a házszenteléseket december 27-én.

3. A házszentelések alatt csak reggel 7,30 órától lesznek szentmisék a plébánia templomban.  A szent István templomban  házszentelés alatt hétköznap nem lesznek szentmisék.

4. A házszentelések alatt a plébánián lesz irodai szolgálat. Megkérjük azokat, akik még nem rendezték az egyházi hozzájárulásaikat, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat.

5. Házszentelés sorrendje jövő hétre:    

                 

December 27. Szerda-Miercuri

Stadionului, Sălciilor, Aron Pumnul, I. Agărbiceanu, Viţei, Vasile Pârvan, Rucăr, Greweln, Emil Racoviţă, Livezii    

Păltiniş, Tineretului, C.I. Parhon, Sovata, Merilor, Borsec, Eforie, Tomis, Istria, 1 Decembrie (nr. 2-30)

December 28. Csütörtök-Joi

Baznei, Hula Veche, Hula Nouă, Dealul Cucului, Hateg, Porumbelelor, Viilor, Marţian Negrea, Muscel, Movilei, Wewern, Piscului, Govora, Nucului, Grădinarilor, Pilot Lucian Huzdup

Cluj, Feleac, Luduş, Turda, Sinaia, Predeal, 1 Decembrie (nr. 31 -), Câmpului de jos

December 29.  Péntek- Vineri

 Petru Rareş, Bisericii, Dózsa György, Honterus, Piaţa George Enescu, Piaţa Regele Ferdinand, Petőfi Sándor, Ştefan Ludwig Roth, Turnului, Constantin Brâncoveanu, Christian Schessaus, Carpaţi     

Episcop Ioan Suciu, I. Gh. Duca, Nicolae Iorga, Armurierilor, Unirii, Lucian Blaga, Buziaş, Luncii, Şerban Vodă, Malului, I. C. Brăteanu, Virgil Madgearu, L. Toppeltinus, Michael Weis, Pictor Aman, Şt. Ludwig Roth

December 30.  Szombat-Sâmbătă

Axente Sever, Metanului, Geologiei, Sondorilor, Gloria, Verii, Avram Iancu                  Angărul de Sus, Magnoliei, Angărul de Jos, Graia de Jos, Graia de Sus, Ghioceilor, Şipoţelei, Colinei, Dealului, Luceafărului, Zorilor, Dimineţii, Moşnei

6. Jövő vasárnap, december 31-én délelőtt szentmisék a szokásos vasárnapi sorrendben lesznek. Délután 17 órától a plébániatemplomban év végi hálaadás lesz.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ô: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!'' Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.'' Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott

 

ELMÉLKEDÉS: 

A mai vasárnap evangéliuma azt az eseményt írja le, hogy az angyal hírt hoz Máriának gyermeke, Jézus születéséről. Bár kezdetben kissé zavarban van, s nem érti, hogyan valósulhat meg mindez, de Mária vállalja különleges küldetését. Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás művének megvalósulása és emberré lehessen a második isteni személy, a mindenható Isten egy embernek, Máriának a beleegyezését kéri. „Történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38) – mondja a názáreti leány, s ezzel igent mond Isten akaratára. Mária különleges kiválasztása és üdvtörténeti szerepének hittel való betöltése arra indít bennünket, hogy észrevegyük: Isten minket is kiválaszt, nekünk is feladatot ad, amelyet hittel kell elfogadnunk és elvégeznünk. Ha felismerjük életünkben a Mindenható akaratát, Mária szavaival kell mondanunk: „Történjék velem szavaid szerint!” Amikor tiszta szívvel elimádkozzuk e szavakat, átérezhetjük, hogy Jézus az életünk részévé válik és Isten megajándékoz bennünket Fiával, Jézussal. A szenvedés órájában Jézus azért imádkozik, hogy ne az ő akarata teljesedjen be, hanem a mennyei Atyáé. Beleegyezik Isten akaratába, elfogadja azt még akkor is, ha ez részéről életének feláldozását jelenti. Az Atya akaratát mindenben és mindenkor elfogadó Jézus joggal tanította övéinek, hogy imádkozzanak azért, hogy az Atya akarata valósuljon meg. Mindkét példa, azaz Máriáé és Jézusé, arra ösztönöz minket, hogy életünk vezérévé váljon Isten akaratának szüntelen keresése és megvalósítása.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

 

24. 2Sám 7,1-5.16  

Róm 16,25-27         

 Lk 1,26-38

25. Iz 52,7-10   

Zsid 1,1-6          

Jn 1,1-18      

26. ApCsel 6,8-10;7,54-59          

Mt 10,17-22       

271Jn 1,1-4                 

Jn 20,1a.2-8                 

28. 1Jn 1,5-2,2       

Mt 2,13-18                                                                                    

29. 1Jn 2,3-11     

Lk 2,22-35                   

30. 1Jn 2,12-17               

Lk 2,36-40     

    

MISEREND:

Hétfő: KARÁCSONY

Kedd: KARÁCSONY MÁSODNAPJA

Szerda: 7,30 – Erzsébet és Marika egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Szándék

Péntek:  7,30 – Dávid egészségéért

Szombat: 7,30 - szándék