Back to top

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, január 1-én Szűz Mária Isten anyja ünnepe, szentmisék a Szent István templomban 9,30 és a plébániatemplomban 11,00 órától lesznek.

2. Pénteken, január 5-én, elsőpéntek. Szentmise a plébániatemplomban lesz reggel 7,30 órakor román nyelven - a szentmise végén szentségimádás. Délután nem lesz szentmise.

3. Szombaton, január 6-án, Vizkereszt űnnepén  szentmise a a plébániatemplomban lesz reggel 9 órától ünnepi vízszenteléssel.

4. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék végén rövid szentségimádás lesz. 

5. Január 2-tól folytatjuk a házszenteléseket. A program ki van függesztve a templom bejáratánál, de megjelenítjük a hetilapunkban is .

 

EVANGÉLIUM:

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő -- még a te lelkedet is tőr járja át --, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!'' Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsôítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr tőrvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. 

 

ELMÉLKEDÉS:

Karácsony öröme él szívünkben. "Fel nagy örömre…" énekeltük az ünnepen. Az öröm akkor teljes, ha megosztható, ha közös az öröm, ha együtt tapasztalhatjuk meg az örömöket. A közös öröm közösséget formál. Isten közösségbe alkotta az embert. A legegyszerűbb, és mégis sokszor a legnehezebb közösség a család. Ezért áll előttünk karácsonykor példaképül a Szent Család. A család közös utat jelent. Együtt haladunk akkor is, ha a családban ki-ki végzi a maga dolgát. A vér szerinti család a legszorosabb kötelék. Biztos védelem, biztonság, otthon. Tágabb értelemben is beszélünk családról. Egy-egy közösség, amely bensőséges kapcsolatot ápol, amely közös úton jár.  Az egyházközség is ilyen család. közös az utunk, közös a feladatunk, felelősek vagyunk egymásért.

 

MISEREND:

Hétfő: SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

Kedd: 7,30 -

Szerda: 7,30 -

Csütörtök: 7,30 -

Péntek:  7,30 – Viorella egészségéért

Szombat: VÍZKERESZT

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:DECEMBER-JANUÁR

31. Sir 3,3-7.14-17a          

      Kol 3,12-21                     

1.  Szám 6,22-27   

     Gal 4,4-7                   

    Lk 2,16-21                      

2.  Ef 4,1-7.11-13

     Mt 23,8-12

3.  1Jn 2,29-3,6

    Jn 1,29-34

4.  1Jn 3,7-10

    Jn 1,35-42

5.  1Jn 3,11-21               

     Jn 1,43-51                   

6.   Iz 60,1-6

     Ef 3,2-3a.5-6

     Mt 2,1-12

     Lk 2,22-40                 

 

TEMETÉS:

Szfárli Ferenc  86  éves

 

HÁZSZENTELÉS

Január 2 . Kedd

Mihai Viteazul, Târnavei, Titu Maiorescu, Cronicar Ion Neculce, Academician Ion Moraru, Nicolae Titulescu, După Zid, Bastionului

Ciprian Porumbescu, Păstorilor de Jos, Horea, Plevnei, George Topârceanu, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Brazilor, Dealul Furcilor, Petru Maior, Trandafirilor, Protopop Moldovan, Ţepeş Vodă, Pictor Grigorescu

Január 3. Szerda

Alexandru Vlahuţă, Gheorghe Lazăr, Târgului, 9 Mai, Florilor, Alexandru cel Bun, Buzdului, Oituz, Răchitei, Fântânii, Traian, Valea Adâncă, Virgil Popoviciu, Plopului        Anton Pan, Timiş, Stejarului, Nuferilor, Morii de Scoarţă, Ulmului, Fagului, Principele Báthory, Mureş, Frasinului

Január 4. Csütörtök

Hermann Oberth, Ioan Slavici, Grigore Alexandrescu, Sibiului, Liviu Rebreanu, Gheorghe Bariţiu, Teilor, Ştefan cel Mare,Ighişului, Jiului, Vidraru, Fântânele, Lotru, Sadu, Milcov, Lupeni, Blajului, Vaslui, Dorobanţilor, Rovinari

Január 5. Péntek

Gravorilor, Bucegi, Prislop, Ştefan Manciulea, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Alexandru Starea Soluţiu, Liliacului, Anton Cehov, Nicolae Teclu, George Bacovia, Titel Petrescu, Iuliu Maniu, Râşnov, Rubinului, Șlefuitorilor, Tudor Vladimirescu, Ilarie Chendi, Int. Mărțișorului,Iacob Piso, Alba Iulia, Arieş, Călugăreni, Câmpeni, Calafat, Cibin, Sebeşului