Back to top

Medgyesi MADISZ Bemutatkozása

Medgyesi MADISZ Bemutatkozása

Medgyesi MADISZ: 

MADISZ a medgyesi magyar fiatalok érdekképviseleti szervezete. Kulturális, szabadidős és sport tevékenységeket, rendezvényeket és képzéseket szervez, “szolgáltatásainkat” elsősorban a Szeben megyei fiatalok veszik igénybe.

A medgyesi magyar fiatalság összetartása, tevékenysége a 90-es évek elejétől fokozódott. 1989. december 27-én alakult meg egy fiatalokból álló csoport. Annak ellenére, hogy szórványban tevékenykedünk, megpróbáljuk leküzdeni az akadályokat és nehézségeket, ápolva és továbbitva a magyar érzetet a fiataloknak.

A MADISZ alapító tagja a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanácsnak (SZMMIET), mely egyeztető tanácsa az összes Szeben megyei ifjúsági szervezetnek. (medgyesi MADISZ, medgyesi DT, SZMISZ, stb.). A medgyesi MADISZ tagja a SZMMIET-nek (Szeben Megyei Magyar Ifjúsagi Egyeztető Tanács), ez utóbbi tagszervezete a MIÉRT-nek (Magyar Ifjúsági ÉRTekezlet). A MADISZ helyet kapott a 2000-ben avatott Millennium Házban. A generációcsere csapást mér a MADISZ-ra, tevékenysége megszűnik.

2009 elején újjáalakul egy kis csoport kezdeményezésére. 2009 novemberében újraszerveződik a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács.
A medgyesi MADISZ, a medgyesi magyar fiatalok önálló szervezete, fenntartja a független veleménynyilvánítás jogát, politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben, tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete.

A medgyesi MADISZ tagja lehet a város és a környékbeli falvak minden 35 éven aluli magyar nemzetiségű fiatalja, aki elfogadja és támogatja szervezetünk programjait, aktívan részt vesz ezek megvalósításában. A szövetség kapcsolatot tart fenn Erdély különböző ifjúsági szervezetével és nyitott bármely személlyel vagy szervezettel közreműködni a közösség és a fiatalsag érdekében.

A medgyesi Millennium Ház közös otthona a szebeni szórványban működő magyar szervezeteknek. Jelenleg hat civil szervezet müűködik eredményesen csak Medgyes területén és jövőbeli kilátásaink és terveink nemcsak új tagok toborzását és civil szervezetek létrehozását kezdeményezi, hanem a jelenlegi szervezetek megszilárdítását is sürgeti. Jelenleg a medgyesi MADISZ gondozása, adminisztrálása alatt működik a medgyes.ro és a Nagy - Küküllő havilap.

 

Vezetőség:

Név Tisztség Telefon szám e-mail cím
Balázs Botond Elnök 0756-928840 balazs_botond@medgyes.ro
Fazekas Attila Alelnök 0756-848934 fazekas_attila@medgyes.ro
György Csaba Pénzügyi felelős 0749-181072 gyorgy_csaba@medgyes.ro
Szatmári Noémi Titkár 0755-409403 szatmari_noemi@medgyes.ro
Elekes Szidónia Sajtó referens 0751-367650 elekes_szidonia@medgyes.ro

 

Elérhetőség:

Medgyes, C.I. Bratianu út, 32-es szám

Millennium Ház, Szeben megye

Tel/fax: 0269-832 657