Back to top

Szeben megyei RMDSZ szervezete

Szeben megyei RMDSZ szervezete

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagja az:

 • Európai Néppártnak (EPP)
 • Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEV)
 • Képviselettel nem Rendelkező Népcsoportok Szervezetének (UNPO)

Székhely: 551003 Medgyes,I.C. Brătianu útca, 32 szám.

Telefon/Fax: 004 – 0269 – 832 657, e-mail: szeben_megye@rmdsz.ro

Szolgálat a Millennium Házban: hétfő – péntek: 8 – 16 óra.

 

 

 

Az RMDSZ Szeben megyei Szervezetének elnöke: - Dr. Balázs Béla Attila– mérnök,

alelnök Benedek Zakariás –mérnök, ügyvezető elnök Fazakas Mihály– mérnök.

 

Magunkról,  bemutató:

 • 1989 december 25-én, Medgyesen megalakul, a Kezdeményező Bizottság, célja létrehozni az RMDSZ Szeben megyei, valamint medgyesi szervezetet.
 • 1989 december 26-án, Nagyszebenben Kezdeményező Bizottság alakul – célja létrehozni az RMDSZ nagyszebeni szervezetét, megyei szervezet alakítása
 • 1989 december 29-én megalakul Medgyesen, 103 jelenlévő alapító taggal az RMDSZ Szeben megyei Szervezete, ugyanakkor az RMDSZ medgyesi szervezete, 9 tagú Ideiglenes Intéző Bizottságot választanak. Jakab Elek mérnök az Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke, egyben a medgyesi Magyar Demokrata Szövetség képviselője a városi Nemzeti Megmentési Front Tanácsában.
 • 1990 január 5-én Nagyszebenben, megalakul az RMDSZ nagyszebeni szervezete, elnök Szombatfalvi Török Ferenc, mérnök.
 • Szombatfalvi Török Ferenc mérnököt tagjává választja a Nemzeti Megmentési Front nagyszebeni Bizottsága, Nemzetségi Bizottság elnöke, majd az alakuló első demokratikus közigazgatásban – CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Națională – Ideiglenes Nemzeti Egység Tanács) – a Szeben megye Ipari, Pénzügyi és Mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó Bizottságnak az elnöke.
 • Megkezdődik a Szeben megyei MADISZ – Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség szervezése.
 • 1990 január 7 – az RMDSZ első országos szintű, tájékoztató jellegű tanácskozása Kolozsváron, Domokos Géza – az 1989 december 25-én Bukarestben megalakult RMDSZ Ideiglenes Szervező Bizottságának elnöke hangsulyozza: az RMDSZ maradjon szövetség, ne alakuljon át párttá, így legyen gyűjtőhelye a romániai magyarság összes erőinek. Többen kifejtik, hogy a magyarság kulturális közéleti központjának Erdélyben kell lennie, Bukarestben pedig erős elnökségi képviselet biztosítsa a kormánnyal való kapcsolatot.
 • 1990 január 13-án, az RMDSZ országos küldöttgyűlése Marosvásárhelyen. Közzéteszik az RMDSZ szándéknyilatkozatát, amely rögzití a Szövetség ún. ernyőszerepét: „A Szövetség egybefog minden olyan szakmai, érdekvédelmi, művelődési, vallási egyesületet vagy szervezetet, amely kész együttműködni vele, a közösen vállalt társadalmi és nemzeti célok érdekében.”
 • 1990 január - egyeztetések az RMDSZ nagyszebeni és medgyesi szervezetei között, megegyezés születik, hogy az RMDSZ Szeben megyei Szervezetének Székháza Medgyesen fog működni, figyelembe véve Szeben megye magyar lakosságának lakóhelyét, kialakul két körzet a Szeben megyei RMDSZ keretén belül – Nagyszeben és környéke, – Medgyes és környéke.
 • 1990 január 22-én  felavatják az RMDSZ Szeben megyei Székházát, Medgyesen, a volt Lenin útca 2-es szám alatt, ma Johannes Honterus útca, bérelt székház.
 • 1990 január 26-án, Bukarest 1-es Kerületi Bírósága hivatalosan bejegyzi az RMDSZ-t.
 • 1990 február 19-25, az RMDSZ országos Küldöttgyülése Sepsiszentgyörgyön, részt vesz három Szeben megyei küldött, bejelentik, hogy az RMDSZ-be közel 600.000 tag iratkozott be, a Szeben megyei RMDSZ-nek közel 3.000 beiratkozott tagja van.
 • 1990 március 15, az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójának szabad megünneplése  Szeben megyében, történelmi egyházainkkal közös szervezésben Nagyszebenben, Medgyesen, Vízaknán, Kiskapuson, majd a késöbbi években Szelindeken.
 • 1990 április 21-22, az RMDSZ I. Kongresszusa Nagyváradon az „Egységben az erő” jelszó jegyében.
 • 1990 május 20-án Első Szabad választások Romániában, az RMDSZ indul minden szinten. Eredmények (országos):

o   Képviselőház: 991601(7,23%) szavazat

o   Szenátus: 1.004.353 (7,20%) szavazat

o   Képviselőházi szavazatok száma Szeben megyéből: 8.088

o   Szenátusi jelöltjeink nem voltak.

 • 1990 május 30, a Szeben megyei RMDSZ székház állandó működésének biztosítása önkéntesek segítségével. Gorzó Erzsébet, Czika György.
 • 1991 május 24-26 az RMDSZ II. Kongresszusa Marosvásárhelyen. A Kongresszus határozatából: „a szorványmagyarságról való gondoskodás szövetségünk alapvető gondja”.
 • 1992 április 22 – népszámlálás: az országban 1.624.900 magyar lakost találnak. Szeben megyében 19.300 magyar ember él, elszorva 139 helységben.
 • 1992 – parlamenti választások az országban.

RMDSZ eredményei:

o   Országos Képviselői listák: 811.290 (7,45%)

o   Szenátusi listák: 831.469

Szeben megyei eredmények:

o   Képviselői listák: 6.177 szavazat

o   Szenátusi listák: 6.458 szavazat

 • 1992 április, Kiskapus – tisztújítás, a Szeben megyei RMDSZ elnöke Szabó M. Attila tanár, alelnök Szombatfalvi Török Ferenc mérnök, titkár Gazdag Sándor jogász.
 • 1993 január 15-17 RMDSZ III. Kongresszusa Brassó
 • 1993 május 19-én elindul a medgyesi Millennium Ház építésének gondolata, az Unitárius Egyházközség telkén, az épitkezés befejezése után ide költözik az RMDSZ Szeben megyei szervezetének székhelye
 • 1995 május 26-28, az RMDSZ IV. Kongresszusa, Kolozsváron
 • 1996 március 7 – Medgyes, a Szeben megyei RMDSZ tisztújitó Küldöttgyülése, Nagy Ferenc György fizikus, a szervezet elnöke.
 • 1996 Választások Romániában, RMDSZ eredményei:

o   Képviselői listák: 812.638(6,63%)

o   Szenátusi listák: 837.200 (6,81%),

       Szeben megyei eredmények:

o   Képviselői listák: 8.052 szavazat (3,11%)

o   Szenátusi listák: 7.360 szavazat (2,83%)

       Helyi Tanácsok eredményei:

o   Medgyes – 2, Kiskapus – 2, Erzsébet – 1, Vízakna – 1, Ecel – 1, Balázstelke – 1, Bürkös – 1.

 • 1997 október 3-4 Marosvásárhely, az RMDSZ V. Kongresszusa
 • 2000 február 5, az RMDSZ Szeben megyei szervezetének elnöke Jakab Elek mérnök, alelnökök Balázs Béla Attila és Szombatfalvi T. Ferenc, Nagy Ferenc György – titkár.
 • 2000 június – felavatják az RMDSZ Szeben megyei szervezetének új székházát, a Millennium Házat.
 • 2000, Parlamenti választások Romániában.

                                 RMDSZ eredményei:

o    Képviselői listák: 733.383 (6,7%)

o   Szenátusi listák: 747.688 (6,89%)

                                Szeben megyei eredmények:

o   Képviselők: 6.370 szavazat (2,87%)

o   Szenátorok: 7.587 szavazat (2,79%)

o   Frunda György – RMDSZ jelöltje Románia Elnöke címre: 6.386 szavazat

o   Megyei Tanácsosi lista: 3.636

o   Helyi Tanácsosi lista 3.704

 • 2001 január 1 – állandó munkatársa van a megyei Szervezet székházának, több tevékenység indul az új székházban.
 • 2002 népszámlálás, az országban 1.431.807 magyar él Romániában, Szeben megyében 15.300 magyar lakos él (3,7%). A Szeben megyei magyarok vallási megoszlása:

o   53,3% református (8.o73 személy)

o   41% római katolikus (6.2o3 személy)

o   5,68% unitárius (86o személy)

o   0,29% magyar evangélikus

RMDSZ közleménye:

"Európa egyik legnagyobb kisebbségét, a romániai területén élő magyarok alkotják. A 2002-es népszámlálás hivatalos adatai szerint az ország lakosságának 6,6 százaléka, 1.431.807 polgár vallja magát magyarnak. A népszámlálási adatok szerint a magyarság túlnyomó többsége (98%) a nyugati kereszténységhez tartozik."

 • 2002 – felavatják Bolyai János szobrát Bólya faluban, az esemény szervezője Szombatfalvi Török Ferenc, a Szeben Megyei Tanács anyagi támogatásával. Később emléket állítanak Bólyán, Bólyai Farkasnak is (2008 november 20).
 • 2003 február 2, RMDSZ VII. Kongresszusa – Szatmárnémeti
 • 2004 június 6, Helyhatósági választások Szeben megyében:

o   4448 szavazat a Megyei Tanácsban az RMDSZ-nek.

o   8 helyi tanácsosi hely: Medgyes – 2, Vízakna – 1, Kiskapus – 1, Almás – 1, Balázstelke – 1, Erzsébetváros – 1, Bürkös – 1.

 • 2004 november 28, Parlamenti választások, Szeben megyében az RMDSZ jelöltjeire leadott szavazatok száma:

o   Képviselő Ház: 5.374 (2,6%)

o   Szenátus: 5.636

o   Markó Béla, Köztársasági Elnök jelölt: 3.797 (1,8%).

 • 2007 március 3 – RMDSZ VIII. Kongresszusa – Arad
 • 2007 november 18 – az RMDSZ Marosvásárhelyi Kiáltmánya:

A romániai magyar közösség legfontosabb célkitűzéseit 12 pontban  megfogalmazó kiálmányt a Marosvásárhelyen megrendezett Erdélyi Fórumon közel 1000 település megyei közössége nevében egységes akarattal ötezer küldött fogadta el. Szeben megyéből több mint 6o küldött volt jelen: Nagyszeben, Almás, Balázstelke, Bürkös, Erzsébetváros, Felek, Kiskapus, Medgyes, Mihályfalva, Oltszakadát, Szentágota, Vízakna képviseletében.

Részlet a kiáltmányból:

 1. pont: A Romániában élő másfél milliós magyar közösséget államalkotó tényezőként kell elismerni.

        12pont: Jövőnkért folytatott küzdelmünkben minden magyarra szükségünk van. Felelősek vagyunk egymásért és visszautasítunk minden megosztó kísérletet, mert amit célültüztünk ki, csakis egységben valósíthatjuk meg!

 • 2007 november 25 – Európai Unió Parlamenti választások. Az RMDSZ jelöltjei Szeben megyében 2786 szavazatot kapnak (országosan 5,52%)

             Tökés László – független jelölt, 882 szavazatot nyer (országosan 3,4%)

 • 2008 április – november, Fazakas Mihály az RMDSZ Szeben Megyei szervezetének kinevezett elnöke.
 • 2008 június 1 – választások megyei és helyi tanácsok újraalakításáért.

                               A Szeben megyei RMDSZ eredménye:

o   Szeben megyei Tanács: 2.725 szavazat

o   Helyi tanácsok, Képviselők a helyi tanácsban és helységek eredményei: 2.626 szavazat – 1.55%

 • 2008 novembr.30 – parlamenti választások, országos résztvétel 39.2%

RMDSZ országos eredményei:

o   Szenátus: 44o.449(6,39%)

o   Képviselőház: 425.oo8(6,17%)

RMDSZ Szeben megye:

o   Szenátus: 3.341(2,52%)

o   Képviselőház: 2796 (2,11%)

 • Első alkalommal szervezték a választásokat egyéni választó kerületekben.

Szenátusi körzetek:

o   I-es körzet: Nagyszeben város: 96o szavazat

o   II-es körzet: Medgyes és környéke: 2.o76 szavazat

o   III-as körzet: Dél-Szeben megye: 3o5 szavazat

Képviselőházi körzetek:

o   I-es körzet: Nagyszeben város: 354 szavazat

o   II-es körzet: Nagyszeben város: 386 szavazat

o   III-as körzet: Medgyes és környéke: 1.377 szavazat

o   IV-es körzet: Erzsébetváros – Kiskapus – Szentágota és környéke: 448 szavazat

o   V-ös körzet: Felek – Nagydisznód – Talmács: 98 szavazat

o   VI-os körzet: Vizakna – Szebenszereda – Szeben és környéke: 133 szavazat

 • 2008 október: tisztújitás, a Szeben megyei szervezet elnöke Dr. Balázs Béla Attila mérnök.
 • 2008 november 14, emléktábla avatása, Jakab Elek alapító elnökünk emlékére, a Millennium Házban.
 • Winkler Gyula Európai Parlamenti Képviselő irodát nyit Medgyesen.
 • 2009 – Európai Parlamenti választások. Szeben megyében az RMDSZ listája 2524 (3,3%) szavazatot kapott
 • 2009 november 22: Választások, Románia elnökének a megválasztása, az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor – 2763 (1,4%) szavazatot kap Szeben megyében.
 • 2010 október 29-én, megkezdik a tanítást a Báthory István medgyesi magyar tannyelvű általános iskola új épületében.

Szeben megyei RMDSZ szervezete