Back to top

Ülésezett az RMDSZ Szeben megyei Választmánya

Ülésezett az RMDSZ Szeben megyei Választmánya

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

2012. február 17-en, Medgyesen ülésezett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szeben megyei szervezetének Választmánya. Jelen voltak az önkormányzati képviselők is.

Rövid politikai tájékoztatató után dr. Balázs Béla Attila megyei elnök ismertette a jelenlévőkkel az SZKT Határozattervezetét mely szabályozza a jelöltállítást a 2012-es helyhatósági választásokon.

A népszámlálás Szeben megyei adatait ismerve, a helyi adottságokat számba véve a jelenlevők megvitattak a Szövetség jelöltjeinek esélyeit Medgyesen, Erzsébetvároson, Vízaknán, Küküllőalmáson, Kiskapuson, Balázstelkén és Nagyszebenben.

A megyei választmány felhatalmazta a megyei Állandó Bizottságot arról, hogy az SZKT döntésének értelmében, mihamarabb elkezdje a helyi szervezetekkel a kampánystratégiák és programok kidolgozását, ugyanakkor a jelöltek kiválasztási és rangsorolási módjáról döntsön.

Az első döntések február 23-án - Medgyesen és február 28-án -Kiskapuson születhetnek