Back to top

ÉVKÖZI III. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ÉVKÖZI III. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Január 21-26 között lesz megtartva Medgyesen a keresztény-egység imahete a következő program szerint:

Vasárnap, január 21. 18 óra, görög katolikus templom  (Moșnei negyed)

Hétfő, január 22. 18 óra, ortodox templom  (Gura Câmpului negyed)

Kedd, január 23. 18 óra, római katolikus templom (Zekes)

Szerda, január 24. 18 óra, református templom

Csütörtök, január 25. 18 óra, unitárius templom

Péntek, január 26. 18 óra, evangélikus templom

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

 

EVANGÉLIUM:

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.'' Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.'' Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegôdtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

 

ELMÉLKEDÉS: 

A mai evangéliumban tanúi lehettünk annak, hogy az első hívó szóra követik Jézust. Fontos, hogy amikor a Szentírással foglalkozunk, ne csak egy-egy részt lássunk, hanem az egész fényében olvassuk a kiválasztott szakaszt.  Gondolom, az első találkozás után bennük élt a vágy, de jó lenne ennek az embernek közelében lenni. Ez teljesedik be a meghívásban. Ugyanakkor látjuk az apostolok életében, hogy nem könnyű sétaútra hívta őket Jézus. Mégis, botlásaik ellenére, kitartottak mellette, követték, tanultak tőle, végül pedig életüket adták a Mesterért. Ha megnézzük Istennel való kapcsolatunkat, talán bennünk is él a vágy, hogy Jézus közelében legyünk. De nem elég, hogy vágy van bennünk, tennünk is kell kiteljesedéséért. Jézus követése ma sem könnyű, ma sem kényelmes sétaút. De megtapasztalhatjuk, hogy Érte, Vele érdemes az erőfeszítéseket vállalni. És napról napra megtapasztalhatjuk az örömöt is.  Valami hasonlót élhetünk meg a másik emberrel való kapcsolatunkban is. Ha szimpatikus, igyekszem megismerni, egyre fontosabb lesz számomra. Persze minden emberi kapcsolatban vannak nehézségek, van, amit másképp látunk, van, amiben nem értünk egyet. Mégis, a legfontosabb kapcsolatainkban ezeken a csalódásokon túl tudunk lépni, és megtapasztalhatjuk az örömet, amikor újra és újra mellette döntünk.
Mire hív engem Jézus? Mi az, amit nem tudok otthagyni, amihez nagyon ragaszkodom? Mindannyiunknak ad feladatot Isten. Ez lehet kinek – kinek más, de az egy testben együtt haladunk, együtt hirdetjük Isten országát. Mindannyian részei, fontos részei vagyunk Krisztus testének. Tegyük bátran, amit Isten ránk bízott! 

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Timoteus és Szent Titusz püspökök

Mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timoteus Lykaonia tartományának Lisztra nevű városából származott. Atyja pogány, anyja Euniké és nagyanyja Loisz buzgó zsidók voltak. Szent Pál második útján maga mellé vette Timoteust és szinte állandóan a kíséretében volt. Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második fogsága idején Rómába ment, de az Apostol vértanúsága után visszatért Efezusba. Nerva császár idején, 97-ben szenvedett vértanúságot. Titusz antiochiai pogány szülők gyermeke. Az első apostoli, a jeruzsálemi zsinatra elkísérte Szent Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette apostoli útjain, és több fontos küldetést bízott rá és Timoteusra. Szent Pál Kréta püspökévé tette, majd magával vitte Rómába. 66-ban Dalmáciába küldte. Szent Pál halála után visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be életét.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 - Szándékra

 Kedd:9,00 - Szándékra 

          18,00- IMAEST A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Szerda:7,30– Ft. Vasile, Tampa Marius, Maria és a Pușcă, Crețu, Huszár, Boaru családok elhunytjaiért

Csütörtök:7,30 – Hálaadó szentmise

                16,30 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – Szándékra

             17,00 –  Monica (6 hónap)

Szombat: 7,30 –

              16,30 - Szándékra

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  JANUÁR    

21. Jón 3,1-5,10                 

      1Kor 7,29-31                           

     Mk 3,31-35

22. 2 Sám5,1-10     

      Mk 3,22-30             

23. 2 Sám6,12-19

      Mk 3,31-35

24. Ef 3,8-12       

      Jn 15,9-17                

25. ApCsel 22,3-16

     Mk 16,15-18

26. 2Tim 1,1-8      

      Lk 10,1-9 

27. 2Sám 12,1-17

     Mk 4,35-40

 

TEMETÉSEK:

 Dávid szül. Somorai Márta  72 éves

 Verdes szül. Csiszér Margit  72 éves