Back to top

Új elnök a Szeben megyei RMDSZ élén

Új elnök a Szeben megyei RMDSZ élén

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Január 25-én a medgyesi Millennium-házban tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ Szeben megyei szervezete. A gyűlésen részt vettek a megyei küldöttgyűlés tagjai, a megyei választmány és az RMDSZ elnöksége.

 

Jelen küldöttgyűlés célja volt a megyei szervezet tisztújítása, valamint a szervezet aktuális témáinak megbeszélése.

Tervezett napirendi pontok:

  1. A leköszönő elnök beszámolója
  2. Bizottságok beszámolói
  3. Megyei elnökválasztás
  4. A megyei választmány megválasztása
  5. Egyéb napirendi pontok

A gyűlést megelőzően a Millennium –ház udvarán koszorúzással emlékeztek meg Jakab Elek, volt RMDSZ megyei elnökről, aki munkájával támogatta, előmozdította a medgyesi magyarság szellemi, kulturális központjának számító magyar ház létrejöttét és felbecsülhetetlen értékű munkájával letette a Szeben megyei magyar közösség jelenének alapjait. Koszorút helyeztek el gyermekei, Jakab Anikó és Jakab Elek, a medgyesi RMDSZ és az ügyvezető elnökség nevében Orosz Csaba és Porcsalmi Bálint, az RMDSZ Szeben megyei szervezete és az SZKT szórványfrakciójának nevében Balázs Béla megyei elnök, Winkler Gyula, Európa parlamenti képviselő és Benedek Zakariás, parlamenti képviselő.

Dr. Balázs Béla Attila a Szeben megyei RMDSZ leköszönő elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Egy perces néma csenddel emlékeztek meg néhai Verestóy Attila szenátorról, ez után kezdetét vette a tisztújító küldöttgyűlés, melynek levezetésével Benedek Zakariás, Szeben megyei alelnököt bízták meg.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke nyitóbeszédében kiemelte a szórványközösségeknek azt a sajátos híd-szerepét, melyben Szeben megye és Medgyes is folyamatosan példát mutat. A Szeben megyei közösség mindig is a megoldásokat kereste, számos elképzelését sikerrel valósította meg – egyben kiváló példája annak, hogyan lehet szórványban jól együttműködni a román közösséggel. Majd vázolta a szövetség aktuális célkitűzéseit, egyúttal reflektált a 2018-as évben várható kihívásokra is. Kiemelte, hogy annak ellenére, hogy országos szinten nincsenek törekvések a párbeszédre, a szórványban élő magyaroknak kiemelt szerepe és feladata van abban, hogy helyi szinteken létrejöjjön és működjön a párbeszéd. Zárásként megköszönte Balázs Béla megyei elnök eddigi munkáját, s egyben kifejezte reményét az együttműködés folytatására.

Őt követően Winkler Gyula, Európa parlamenti képviselő köszöntőjében többek között kitért arra is, hogy a romániai magyar kisebbség európai szinten is letette névjegyét azáltal, hogy a kisebbségek jogainak európai védelmére több mint 250 000 aláírást gyűjtött össze, melyért ez úton is köszönetet mondott a Szeben megyei magyar közösségnek.

Balázs Béla elnök beszámolójában összegezte az egy évtizednyi elnöki munkát. Mint elmondta: „- Tíz év hosszú vagy rövid idő lehet egy emberéletben, de rövid egy szervezet életében. Mégis ez az időszak a Szeben megyei RMDSZ-nek rengeteg kihívást, új helyzetet hozott, melyeket sikerült megoldanunk. Bethlen Gábor vagy Kós Károly az önálló, saját sorsa felett rendelkező, erdélyi magyar közösség megmaradását, gyarapodását tartották életcéljuknak, a szülőföldön méltó életet biztosítva önmagának. Ehhez tartsuk magunkat és soha ne feledjük el!” A leköszönő elnök megköszönte a közösség támogatását, összetartását és munkáját.

A beszámoló a jelenlévők által elfogadásra került.  Balázs Béla több évtizedes fáradságot nem ismerő munkáját Benedek Zakariás, Szeben megyei RMDSZ alelnök köszönte meg. A bizottságok beszámolóival folytatódott a napirend.

Ezt követően a Szeben megyei elnökjelölt, Orosz Csaba, ismertette programját. Elmondta, hogy elődei nyomain haladva, a jövőben továbbra is folytatni szeretné eddigi munkáját. „Célom a Szeben megyei magyarság intézményrendszerének megtartása és annak fejlesztése, anyanyelvünk és kultúránk ápolása. A magyar nyelvű oktatás, a medgyesi, illetve a megyei Magyar Házak fenntartása, számuk bővítése, a történelmi egyházakkal való jó kapcsolatok ápolása, civil szervezeteink megerősítése prioritásaim között szerepelnek.” – mondta Orosz Csaba.

A szavazatszámláló bizottság nevében Fazakas Mihály összegezte, hogy az 55 leadott szavazólapból 48 szavazólap került kiosztásra a résztvevő küldöttek között, melyekből mind a 48 szavazat érvényes volt. A küldöttgyűlés 48 szavazattal Orosz Csabát bízta meg a következő négy évre a Szeben megyei RMDSZ szervezetének vezetésével.

Ezt követően a jelenlévő küldöttek megszavazták a Szeben megyei RMDSZ választmányát.

A 15 taggal és két póttaggal rendelkező megyei választmány összetétele a következő volt: Medgyes és környéke részéről Csifo Levente, Bordi Magdolna, Balázs Béla, Dózsa Levente, Kiss Csaba, Tokaji József és Székely István (póttag). Nagyszeben és környéke: Benedek Zakariás, Szombatfalvi Török Ferenc, Keresztes Kálmán, Bándi Levente, Both József és Ráduly Ádám Csaba (póttag). A Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács részéről Kémeri Attila és Balázs Botond, az RMDSZ Nők Szervezetének részéről Székely Ilonka és Muzsnai Melinda. A megyei választmánynak ugyanakkor tagja a megyei elnök és a megyei ügyvezető elnök is.