Back to top

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken,  febr. 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Szentmisék 9,30-tól a Szent István templomban gyertyaszenteléssel, 17 órától a plébánia templomban.

2.  Szombaton febr. 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. A szentmisék végén Balázs-áldásba részesítjük a jelenlévőket.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után rövid szentségimádás lesz.

4.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

 

EVANGÉLIUM:

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!''

 Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!'' A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!'' El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

 

ELMÉLKEDÉS: 

Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van – olvashatjuk a mai evangéliumban. Mi volt ez a titokzatos hatalom? Honnan volt szavainak ekkora ereje? – kérdezzük mi, miként ugyanez a kérdés járhatott számos kortársa fejében is. Jézus Krisztus az ő nyilvános működése éveiben legfőbb küldetésének a tanítást és Isten országa hirdetését tartotta. Nem csupán szavakat mondott, hanem ő volt a mennyei Atya megtestesült Igéje, kimondott szava. Az igazság tanítását hirdette, de semmit sem mondott önmagától, hanem csak azt, amit az Atyától hallott. Ez az isteni háttér az az erő és hatalom, amit észrevesznek az emberek, illetve az, hogy szavait tettei és csodái megerősítették. Még a gáncsoskodó kérdésekre is mindig a legtökéletesebb választ tudta adni. De ha kellett, akkor nem szólt, néma maradt. Ezzel a szótlansággal tűrte a bántalmakat is, amelyeket keresztútján elszenvedett. Nem fecsegett, mert aki sokat beszél, mindig rejteget valamit az emberek elől. Neki nem volt titkolnivalója, nyilvánosan cselekedett és tanított. Jézus boldogoknak nevezte azokat, akik hallgatták tanítását. E kijelentése nem csupán egykori hallgatóságára vonatkozik. Mi is boldogok vagyunk, ha nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit tanít nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni kell szavain, hanem követni.

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Balázs püspök és vértanú 

Az örményországi Szebaszte város püspöke volt. Mielőtt püspökké választották, orvos volt. Lucinius üldözése elől, hívei kérésére, egy barlangba menekült. Később Agricola helytartó elfogatta. A börtönben egy haldokló gyermek Szent Balázs imádságára megszabadult a torkán akadt halszálkától. - Ez szolgáltatta az alapot a Balázs-áldásra. - Megvesszőzték, majd faállványhoz kötözték. Testét vaskampókkal szaggatták, majd két ifjúval együtt lefejezték. Ereklyéit később Párizsba vitték át. Sok csodás közbenjárásáért a 14 segítő szent közé számítják.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Szándékra

Kedd: 9,00 – Hálaadó szentmise

         17,00 – † Steurer Andrea (6 hónap)

Szerda: 7,30 –

Csütörtök:7,30–Papp István, Vilma, Róza és Anna

                16,30- Szándékra

Péntek: GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY Szombat:7,30–† Gheorghe és a család elhunytjaiért

              16,30 – 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Január - Február

28. MTörv 18,15-20            

       1Kor 7,32-35                                  

       Mk 1,21-28    

29. 2Sám 15,13-16                    

      Mk 5,1-20

30. 2Sám 18,9-19,3

      Mk 5,21-43  

31. Fil 4,4-9                         

      Mt 18,1-5  

1. 1Kir 2,1-12                        

    Mk 6,7-13

2. Mal 3,1-4                       

    Zsid 2,14-18     

3. 1Kir 3,4-13    

    Mk 6,30-34

 

 TEMETÉS: Render szül. Ungár Erzsébet 94 éves