Back to top

Ablak 2017-re - Visszatekintés a Medgyesi Unitárius Egyház elmúlt évére

Ablak 2017-re - Visszatekintés a Medgyesi Unitárius Egyház elmúlt évére

Unitárius Egyház: 

Panaszkodhatunk, hogy a rózsánkon tüske nő, VAGY örülhetünk, hogy a tüskék mögött egy gyönyörű rózsa nyílik. (Mondás)

Bár a frissen beköszöntött 2018-ban egy adott ponton már-már azt hittük, hogy kitavaszodik, mégis megmutatta fehér fogát az éveleji hideg. Rózsával kezdtem a soraimat tavaszra gondolván előre, de ha már téli táj alatt didereg minden, akkor visszagondolok inkább a decemberre, amikor úgy kívántuk, hogy hó lepje be az ünnepet, s egyúttal maradok még kicsit ebben a hónapban, hogy számba vegyem mindazt, ami decembert megelőzte a kicsiny gyülekezetünkben.

            Mint mindig, 2017-ben is rengeteg rendezvényt valósított meg a medgyesi unitárius gyülekezet. Mint a lelki irányítója büszkén és hálatelt lélekkel gondolok vissza mindenikre. Az évet munkaüléssel kezdtük, amelyen a nőszövetségünk megbeszéli és leosztja az évi feladatokat. Több területre tervezünk rendezvényeket: így nőszövetségnek kiselőadásokat, gyülekezeti szinten közösségi fellépéseket, gyermekcsapatnak játéknapot és egyletet, tehermentesítő alkalmakat a kikapcsolódásra, és ezek mellett kisebb programokat, mint pl. versvasárnap a magyar költészet napjára, gyermekműsor Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk emlékére stb. Nagy hangsúlyt fektettünk 2017-ben a pályázatírásra, és örömmel nyugtázzuk, hogy a Communitás Alapítványnál, a Bethlen Gábor Alapnál és a Magyar Unitárius Egyház pályázatainál is nyertesnek bírálták el programjainkat. Ez úton is köszönet illesse mindazokat, akik segítettek tanáccsal, ötlettel a pályázatírásban! Így sikerült már év elejére a nagyhírű Földes Attila Hobót vendégül látni egy kimagasló József Attila-műsorral, majd Marosán Csaba kolozsvári színművészt Dsida Jenő-előadással. Adventen minden vasárnap zenés-kulturális műsorral vártuk a megnyugodni vágyókat. A Protestáns Teológiai Intézet unitárius kara, Sándor Anikó zongoraművész, majd a kolozsvári Flautino kamarazenei együttest hallhattuk performálni. Utolsó adventi vasárnap pedig a Gondviselés Segélyszervezetnek köszönhetően könyvadománnyal jutalmaztuk az akkor jelenlévő vasárnapi iskolásokat.

            Év közben nőszövetségünk ápolta kapcsolatait a helyi nőszövetségekkel, így szeretettel vett részt az ökumenikus nőszövetségi találkozókon, ugyanakkor szép számban képviselte gyülekezetünket a Küküllő-köri nőszövetségi találkozón. Asszonytársaink meghívására Szőkefalván farsangoltunk, ahol egy kis bohókás jelenetet is előadtunk.

Farsang alkalmára a gyülekezetet tehermentesítő napra hívtuk meg, közös bográcsozás és jóhangulat mellé.

Tavasz beköszöntésével elkezdtük közmunkázó alkalmainkat, amelyre a híveink mindig dicséretre méltó számban megjelentek: fiatal nőszövetségünk (is) ünnepeket megelőző templomtakarításra, férfijaink udvar- és temetőrendezési munkálatokra. Annál inkább volt ez fontos, hiszen 2017-ben Püspöki Vizitációra készültünk, erre a templomot kívül-belül feljavítottuk, lefestettük, elrendeztük.

Erre a rendkívül fontos alkalomra gyermekeink verses-dalos műsorocskát adtak elő. Erre és számos más alkalomra is mint, amilyen az imahét, anyák köszöntése, Dávid Ferenc megemlékezés, karácsonyi műsor. Ezért kiérdemelten jutalmaztuk meg őket könyvekkel, játéknappal. Vagy a nagyobbakat közös falatozással, kirándulással. Bár egy marokban elfér a kis unitárius gyerekcsapat, mi mégis hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik minden felkérés alkalmával elhozzák, -küldik a gyerekeiket.

A nyár beálltával a templom is pihenőt tart, tevékenységeit lezárja. Nyár a táborozások, kirándulások hava. Tavaly is sikerült megszervezni immár ötödik alkalommal a vasárnapi iskolás, anyanyelvi gyerektáborunkat, és sikerült eljuttatni gyerekeinket az Egyház ifjúsági táboraiba. Ellátogattunk Sárosra, ahol a köri unitárius találkozó volt megszervezve, majd Szejkére, ahol az unitáriusok világtalálkozója. A nyarat egy számunkra ismét kiemelkedő megvalósítás zárta. Vendégül láttunk egy tizenegy fős amerikai csapatot New York államból. Egyedi tapasztalat volt. A híveink szállásolták el otthonaikban őket, közösen étkeztek velük, betekintést engedtek családi életükbe, napközben pedig a vendégcsapat meglátogatta Medgyest és környékét.

Ezt a rengeteg feladatvállalást, megjelenést, segítségnyújtást a Medgyesi Unitárius Egyházközség egy jutalomkirándulással honorálta meg híveinek. Nagytiszteletű Püspök urunk támogatására egy hétvégét tölthetett gyülekezetünk Kolozsváron: városnézés a kincses városban, színházest, majd közösségi találkozás a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség híveivel.

Így telt el gyülekezetünkben a 2017-es év. A teljesség igénye nélkül vetettem sorba pár tevékenységünket. Rengeteg remek ötlet érkezik híveink részéről, s még több hozzájárulás a megvalósításokban. Köszönet újfent mindazoknak, akik családi életük mellett is fordítottak figyelmet és gondoskodást vallásuk, hitük, egyházuk ápolására! Ezekért a személyekért örülünk és gyönyörködünk mi a rengeteg csodás rózsában, ami virágzik a közös munka nyomában!

 

Isten áldásával az új évben is,

Márkos Hunor-Elemér unitárius lelkész