Back to top

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Szerdán hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Kötelező szigorú böjti nap: minden 18-60 év közötti személy háromszor étkezhet, egyszer jóllakásig, 14 éves kortól pedig húst és húsfélét nem szabad fogyasztani. Nagyböjt péntekein is kötelező a hústól való tartózkodás. Továbbá tartózkodjunk a zajos mulatságoktól, zenés lakodalmaktól. Hamvazószerdán szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órakor, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órakor lesznek.

2. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek. 

3.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. Változott a törvény, ezért nem kötelező személyesen leadni a nyilatkozatokat. A plébánia irodáján is kitölthetők ezek a nyilatkozatok. Előre is köszönjük a támogatást! 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.'' Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

 

ELMÉLKEDÉS:

 A leprás beteg meggyógyításának történetét már olvastuk Szent Lukács evangéliumából, ma pedig a Márk szerinti változatot olvassuk a liturgikus rend szerint. A leprás bizonyára már hallott arról, hogy Jézus korábban másokkal milyen csodákat tett. Most az ő számára is elérkezett a lehetőség. Ha másokkal csodát tett, miért ne gyógyítaná meg őt is Jézus. Kérésével kifejezi hitét, hogy Jézus rendelkezik azzal az erővel, ami képes megszüntetni betegségét. „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem” (Mk 1,40) – mondja Jézusnak. Igen, hiszek abban, hogy meg tudsz gyógyítani. Ezt a hitet jutalmazza meg Jézus a csodával, a gyógyulással. Betegségeinkben, bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben akkor érdemes Isten segítségéért imádkoznunk, ha valóban hiszünk abban, hogy ő képes rajtunk segíteni. Isten szavának és cselekedeteinek ereje van, amely képes megváltoztatni egy ember életét. Sokszor tapasztalhatjuk környezetünkben, hogy valakinek mennyire átalakul az élete, amikor megérinti őt egy komolyabb betegség. A korábbi életvitele teljesen megváltozik, és a környezetében élők is kénytelenek hozzászokni ehhez. Sokan ilyenkor jobban Isten felé fordulnak, mert úgy érzik, hogy egyedül ő segíthet. Mások sajnos még jobban elfordulnak Istentől, őt hibáztatják betegségükért.A betegség a hit próbatétele. Egyeseket közelebb visz Istenhez, másokat eltávolít tőle. A hit nem azt jelenti, hogy választ kapunk a betegség és a szenvedés okára. Ez talán mindig Isten titka marad. A hit azt jelenti, hogy a betegséget és a szenvedést is elfogadjuk Istentől. Istenem, segíts hinnem abban, hogy a szenvedő Krisztus él minden szenvedő betegben!

 

A HÉT SZENTJE: 

Bernadette Soubirous

Bernadette szegény családban született, édesapja, François Soubirous molnár, édesanyja Louise Casterot volt. Legidősebb gyermekként, öt testvére mellett nevelkedett. Gyermekkorában sokat betegeskedett. Tizennégy éves korában látta első alkalommal Máriát, aki összesen 18 alkalommal jelent meg neki. Eleinte hitetlenség kísérte a jelenéseket, ám idővel nemcsak a falu népe, hanem az egyházi vezetés is hitelesnek ismerte el. Mindaddig azonban Bernadette-nek sok meg nem értésen kellett keresztülmennie. Életét gyökeresen megváltoztatta látomása, ezért elhatározta, hogy szerzetesnő lesz. 1866-ban, 22 évesen belépett a szomszédos város, Nevers Saint-Gilgard nevű kolostorába. Itt sem volt egyszerű az élete, mert a noviciákat felügyelő mesternő sok szenvedést okozott neki. Mindössze 35 éves volt, amikor 1879április 16-án csonttuberkulózisbanmeghalt. Három nappal később a kolostorkert kis kápolnájában temették el.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 – † Mureșan Anna (6 hetes)

         17,00 – † Boér Irma (6 hetes)

Szerda: HAMVAZÓSZERDA

Csütörtök: 7,30 –

               16,30 –

Péntek: 7,30 –

           17,00 – † Ákos Juliánna

Szombat: 7,30 –

               16,30 – 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Február

 11. Lev 13,1-46            12. Jak 1,1-11        13. Jak 1,12-18

       1Kor 10,31-11,1           Mk 8,11-13             Mk 8,14-21   

       Mk 1,40-45 

14. Joel 2,12-18          15. MTörv 30,15-20

     2 Kor 5,20-6,2             Lk 9,22-25

         Mt 6,1-18                  

16. Iz 58,1-9              17. Iz 58,9-14

Mt 9,14-15                Lk 5,27-32

 

KERESZTELÉS:

  Luca Noah

 

 TEMETÉS:

 Bordi Tivadar 67 éves