Back to top

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

 1. 2018. március 10-én, szombaton kerületi ifjúsági lelkinap Segesváron. Akik ezen részt szeretnének venni, kérjük minél hamarabb jelezzék.

2.  Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 17,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után   szentségimádás lesz.

4. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,00 órától lesznek. 

5.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. A plébánia irodáján is kitölthetők ezek a nyilatkozatok. Előre is köszönjük a támogatást! 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

 

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumban Jézus színeváltozását olvassuk. A három kiválasztott apostol, Péter, Jakab és János rendkívüli dolgokat látnak és hallanak, egyedülálló élményben van részük. Márk evangélista is csak nehezen találja a szavakat: „Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni.” A földöntúli, mennyei ragyogást próbálja evilági dolgokhoz hasonlítani. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a színeváltozáskor megmutatkozó dicsőségről azt gondoljuk, hogy ez majd a jövőben, az Úr feltámadása után lesz osztályrésze Jézusnak és most ebből előre megláthatnak valamennyit a kiválasztottak. De talán helyesebb azt állítanunk, hogy Jézus, az örökkévaló Isten, állandó részese ennek a dicsőségnek, csak ezt földi élete során nem tárja fel mindenki előtt, nem láthatják az emberek. A színeváltozáskor nagy jelentősége van az égből hangzó szózatnak, amelyhez hasonló Jézus megkeresztelkedésekor hangzik el. A Biblia szóhasználatában a felhő Isten jelenlétére utal, tehát a mennyei szózat Istentől származó tanúságtétel. A megkeresztelkedéskor a mennyei Atya szava kifejezetten Jézus felé irányul: „Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,11). A mostani tanúságtétel már a három apostolnak szól: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Uram, Jézus, mutasd meg nekem azt a dicsőséget, amely az örökkévalóságban vár rám!

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30–

Kedd: 9,00 –†  Dávid Pál, Anna és Nicu 

         17,00 – †  Dávid Márta (6 hetes)

Szerda: 7,30 - 

Csütörtök: 7,30 - †  Nicolae, Achim és Maria

                16,30- †  Miklós Ferenc (3. évf)

Péntek: 7,30 –†  Silvia, Petru, Maria és Petru

             17,00 – †  Verdes Margit (6 hetes)

Szombat: 7,30 – †  Render Erzsébet (6 hetes)

              16,30 - 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Február - Március

   25..Ter 22,1-18        26. Dán 9,4-10     27. Iz 1,10-20

         Róm 8,31b-34         Lk 6,36-38           Mt 23,1-12     

         Mk 9,2-10                                      

               

    28. Jer 18,18-20                 1. Jer 17,5-10

         Mt 20,17-28                   Lk 16,19-31

 

    2. Ter 37,3-28                3. Mik 7,14-20

        Mt 21,33-46                   Lk 15,1-32

 

TEMETÉS:

Dávid szül. Balázs Emma 76 éves

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI MÁRCIUS HÓNAPRA

Missziós: A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért, hogy az egész egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szüksédessségét mind személyes, mind közösségi szinten.

  •