Back to top

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. A „Medgyesi Magyar Kultúresték” keretén belül, 2018. március 12-én, hétfőn, 18,00 órakor  a református gyülekezeti terembe Gazdag Sándor jogász tart előadást „Elfelejtett magyar medgyesiek, események” címmel. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

2. Március 15-e a magyar szabadságharc emlékünnepe. Az ünnepi megemlékezés csütörtökön, d.u. 18,00 órai kezdettel lesz megtartva az unitárius templomban. Csütörtökön délután nem lesz szentmise a vitroi Szent István templomban.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: ,,Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.''

 

ELMÉLKEDÉS: 

Az ószövetség jele a tízparancsolat. A szövetség úgy jön létre, hogy Isten adja a parancsokat, az ember, a nép elfogadja azt. Isten a törvényeit Mózes által, két kőtáblába vésve adta népének. Az ószövetség jele tehát a kőbe vésett isteni parancsolat. Az újszövetség jele a kereszt és a húsvéti feltámadás. Isten immár nem új törvényt ad, hanem a Fiát adja oda a kereszten és a Fiúisten, Jézus Krisztus adja önmagát áldozatul az Atyának, így teljesíti megváltói küldetését. A feltámadás szintén az Atya adománya, először Krisztus részesült benne, majd az Isten által rendelt időben minden ember. Az ember úgy fogadja el ezt az új szövetséget, hogy hisz Krisztus megváltó kereszthalálában és hisz az Úr üdvözítő feltámadásában. Az újszövetség jele tehát a keresztre szegezett Fiúisten, aki húsvétkor új életre támad. Ma az új szövetség megkötésének titkába vezet be minket az evangélium. Jézus, saját küldetésére és a mennyei Atya akaratára vonatkozóan mondja: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A kereszt érthető nyelven, talán az ember számára legérthetőbb nyelven, azaz a szenvedés, a testi megtöretés és a lelki kínok nyelvén tudatja velünk, hogy szeret bennünket az Isten. A szenvedés nyelvét mindannyian értjük, tehát a kereszt titkát is értenünk kell.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:     Március

11. 2Krón 36,14-16.19-23                12. Iz 65,17-21  

         Ef 2,4-10                                        Jn 4,43-54        

         Jn 3,14-21                                               

 13. Ez 47,1-9.12                                14. Iz 49,8-15 

              Jn 5,1-16                                     Jn 4,17-30      

 15. Kiv 32,7-14                                 16. Bölcs 2,1a 12-22        

       Jn 5,31-47                                         Jn 7,10-30                      

17. Jer 11,18-20

       Jn 7,40-53

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –  Dani Gergely, Holanda Mária és családjaik elhunytjaiért

Kedd: 9,00 –  Timotei

         17,00 –  Albu Margit (6 hetes)

Szerda: 7,30 –  Veres Ilona (4. évf.)

Csütörtök: 7,30 –

Péntek:7,30– Kovács Márton, Erzsébet és László

             17,00 – Gheorghe egészségéért

Szombat: 7,30 –   Ana

              16,30 -   Tomanek Tibor (19. évf.)

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI MÁRCIUS HÓNAPRA

Missziós: A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért, hogy az egész egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szüksédessségét mind személyes, mind közösségi szinten.