Back to top

Forradalmi lendületben a Medgyesi Magyar Vegyeskórus

Forradalmi lendületben a Medgyesi Magyar Vegyeskórus

Medgyesi Magyar Vegyeskórus: 

A nagy múltú Medgyesi Magyar Vegyeskórus 1990 óta gyűjti egybe a város műkedvelő énekeseit. A hagyományokhoz híven az idei március 15-i ünnepség is összekovácsolja az énekkar tagjait, akik a heti próbákon gyakorolva Kossuth-dalokkal idézik majd meg a forradalom hangulatát.

 

Az elmúlt három évben Stefán Tünde kántornő irányításával működik az énekkar, aki Iszlay László, nyugalmazott tanártól, a vegyeskórus alapító tagjától vehette át a stafétát. A kántornő iskolai énekórái, valamint amellett, hogy több éve összefogja a vegyeskórust, ünnepekre is felkészít diákokat. Nagyon elhivatottan fogja össze az énekelni vágyó medgyesi magyarokat.

A kórus főként rendezvényeken lép fel. Az egyik ilyen jelentős alkalom a Szent Margit evangélikus templomban szervezett karácsonyi ökumenikus kóruskoncert, melynek 2001 óta állandó résztvevője a magyar közösség énekkara is. Ahogyan a város honlapján Iszlay László alapító karvezető összefoglalásában olvashatjuk: „Az énekkar tagjai műkedvelő énekesek, tanárok, tanítók, óvónők, tisztviselők, mérnökök, munkások, nyugdíjasok, kiket az évek folyamán az éneklés szeretete és öröme kovácsolt közösséggé. A megalakulástól több mint száz személy fordult meg a próbákon, de az állandó létszám mindig 25-30 között mozgott. A Medgyesi Magyar Vegyeskórus jelentős szerepet játszott és játszik a város magyar közművelődési életében. Felléptünk minden olyan rendezvényen, amelyben Medgyes magyar szellemiségének eseményei zajlottak. A Medgyesi Magyar Vegyeskórus első próbáit 1990. október 25-én tartotta az ugyanabban az évben újra alakult önálló magyar tannyelvű általános iskolában.”

Most heti rendszerességgel próbálunk a katolikus plébánián – mondhatom így, hiszen nagy örömömre én is csatlakozhattam a tavaszi próbák során a felkészülés folyamatába. Ezzel - bevallom- teljesült egyik ösztöndíjas álmom. Még ideérkezésem előtt, nyáron megtaláltam a város honlapján a kórust és reménykedtem, hogy felvesznek tagjaik sorába, még ilyen rövid időre is. Mert a kórust nézni jó, de részesének lenni a legjobb.

Ferencz Klaudia