Back to top

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, március 19-én Szent József ünnepe. Szentmisék a plébánia templomban 9,00 órától, a Szent István templomban pedig 9,30 órától lesznek. Délután 17,00 órától búcsús szentmise Segesváron.

2. Szerdán, március 21-én,  9,00 órától templomtakaritást szervezünk a plébánia templomban. Kérjük a kedves híveket, hogy jöjjenek segíteni.

3. Március 23-án, pénteken a plébániatemplomban  nagyböjti lelkinap lesz a következő program szerint : 16,00 órától gyóntatás; 16,30 órától keresztút; 17,00 órától szentmise. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreinknek.

4. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A szentmisét a templom udvarán kezdjük a barkaszenteléssel, ahonnan közösen vonulunk a templomba, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: ,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!'' Erre hang hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.'' A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele.'' Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.'' Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

 

ELMÉLKEDÉS: 

Jeremiás próféta az Úr örök hűségéről és kifogyhatatlan szeretetéről beszél a népnek, mely megtapasztalta a hûtlenség vétkét és sok rosszat átvett viselkedésében a pogány népektől. Isten szövetsége azonban meg fog újulni, s a szövetség melyről Jeremiás jövendöl felülmúlja majd az atyákkal kötött szövetséget is. A régi törvény külső kötelezettséget jelentett a zsidók számára, nem érezték igazán, hogy a szívükbe íródott szabályok azok. Ennek oka legfőképpen az volt, úgy tekintettek rá, mint amelyeket a magasból, a Sínai hegyről kaptak. Most a szívükbe szándékozik írni a Teremtő a törvényt. Senki sem lehet mostantól fogva automatikusan vallásos, csak az, aki lelke mélyén felismeri, lelkiismerete csendjében Isten szavát. Az egyik legszebb és legfontosabb példabeszédet olvassuk a mai evangéliumban, a földbe hullott búzaszemről. Bármennyire is érthetőnek tűnik, mégis nagy titok marad, hogy miként származtatható élet a halálból, s miért kell meghalni ahhoz, hogy élhessünk, s hogyan győzheti le az élet a halált. Mélységesen nagy hitről és önátadásról beszél Jézus, s persze páratlan meggyőződéssel arról, hogy minden áldozatvállalásnak és lemondásnak meg van az értelme az örök élet kiteljesedését illetően. Maga Jézus is beleremeg ebbe a végtelen és vakmerő ráhagyatkozásba az Atya iránt. Az életünk viszont errõl szól. „Ugorj, s ne félj!” Pedig félünk, megkísért bennünket az, hogy esetleg „odaát” nincs semmi. No, persze a semmitől azután végképp nem kell félni. A félelem csak ösztönös, logikája nincs, s létjogosultsága sem. Végül is, annyi bizonyos, ha a krisztusi tanítás nem igaz, akkor végképp vesztesek vagyunk. Nem is szabad magunkat abban ringatni, hogy van valamilyen köztes megoldás. Mi azonban a hívő ember belső, lelki megtapasztalásával nézünk a dolgokkal szembe, s azzal a meggyőződésünkkel, hogy ha Jézusnak szolgálunk, akkor ezért az Atya is becsülni fog bennünket.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Március

 18. Jer 31,31-34    19. 2Sám 7,4-14a       20. Szám 21,4-9

          Zsid 5,7-9              Róm 4,13-22             Jn 8,21-30

         Jn 12,20-33             Lk 2,41-51a                                                             

21. Dán 3,14-95        22. Ter 17,3-9

      Jn 8,31-42                Jn 8,51-59

23. Jer 20,10-13         24. Ez 37,21-28

      Jn 10,31-42                Jn 11,45-56

 

MISEREND:

Hétfő: Szent József ünnepe

Kedd: 9,00 –

            17,00–Manuela, Viorica, Mirela és Ivan egészségéért

Szerda: 7,30 –  Bugár István

Csütörtök: 7,30 – Gheorghe egészségéért

                   16,30 – Rözsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:   7,30 – Gheorghe egészségéért

                17,00 -  

Szombat: 7,30 -  Ft. Viorel

               16,30 -   Pustianu Maria (6 hetes)