Back to top

Legyen béke, szabadság és egyetértés

Legyen béke, szabadság és egyetértés

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

Az 1848-as Forradalom kitörésének megemlékezései Szeben megyében már március 11-én  elkezdődtek.  Küküllőalmáson a Medgyesi Magyar Vegyeskorus színesítette a délelötti ünnepélyes istentiszteletet, délután viszont hármas ok volt az ünneplésre Somogyomon, hisz elsősorban e dátumhoz kötődik a templom első irásos emléke, másodsorban pedig pontosan 3 évvel ezelött érkezett Medgyesre a Somogyomon is szolgáló tisztelendő úr, Gál István Attila, ugyanakkor a  Medgyesi MADISZ lelkes  fiataljai verses-zenés előadással járultak hozzá a helybéli magyarok márciusi ünnepélyéhez. Mindezekről Dr. Buzás Árpád úr számolt be a jelenlevő hiveknek.

    Március 15-én, a "Legyen béke, szabadság és egyetértés" jegyében emlékeztünk meg a magyar szabadságharc eseményeire Szeben megye északi részén valamint Szelindeken. Szokássá vált, hogy Szelindek a medgyesi és a nagyszebeni magyarok közös találkozási pontja, a faluban már csak  a Petőfi Sándor és Bem József tábornok tiszteletére állitott emléktáblák  jelzik azt, hogy valamikor itt a magyar forradalmi hadsereg főhadiszállása volt, innen indultak a honvédek Nagyszeben felé. A megemlékezés során köszöntötte az egybegyülteket Dr. Balázs Béla a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szeben megyei szervezetének elnöke, Manzinger Krisztián Magyarország bukaresti Nagykövetségének titkára, valamint Walther Seidner a szelindeki szász evangélikus lelkész. A két emléktábla koszorúzását követően az egybegyültek bevonultak a Szent Bertalan evangélikus templomba, ahol egy közös ima után koszorúzásra került sor.

     Második megálló Kiskapus volt, ahol a Petőfi park méltó helyszínnek bizonyult a március 15-i események megünneplésére. A helyi evangélikus magyar kórus előadása, közös ima, egy kis történelem Lengyel Emma nyugdíjazott tanitónő összeállitásában, köszöntő beszédek, szavalatok, bíztató szavak, ezek lennének azok a kulcsszavak melyekre a kiskapusi megemlékezés épűlt.

     Medgyesen, a Március 15-i megemlékezés, 1800 órakor kezdődött az zsúfolásig megtelt Unitárius templomban. Fiatalok és idősek ünnepeltek egyaránt és felelevenítették az elmúlt évek eredményeit, összhasonlítva az 1848-as márciusi ifjak eszményeivel, melyek szabadságunk alapkövei. A hagyományos zászlófelvonulást követően a Medgyesi Magyar Vegyeskorus forradalmi és Kossuth notákat énekelt. Az eseményen jelen voltak a medgyesi, balázstelki, küküllőalmási történelémi egyházak lelkészei, segdlelkészei, tisztelendő úrai, elmondtak egy közös imát és megáldották az egybegyülteket. Dr. Balázs Béla felhivta a figyelmet a szlovákiai választásokra, a felvidéki magyarok megosztottságára, melynek következtében képviseletük nagyon megcsappant a szlovák törvényhozásban. Felsorolta az elmúlt évek eredményeit, kiemelve  a medgyesi magyar iskola újjáépitését, korszerűsitését, az egyházak folyamatos anyagi támogatását, a színvonalas kulturális eseményeket, a környékbeli diákok bérmentes ingáztatását.

Dr. Manzinger Krisztián a bukaresti Magyar Nagykövetség titkára a Magyar Kormány üzenetét tolmácsolta. Az ünnepélyből a fiatalok is kivették a részüket, a Medgyesi MADISZ verses-zenés összeállítása nagy sikert aratott az egybegyültek között. Orosz Csaba az RMDSZ medgyesi szervezetének elnöke, felolvasta Kelemen Hunor Szövetségi elnök üzenetét, majd az ünnepélyt a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek szinvonalas előadása zárta.

     A megemlékezések azonban nem értek véget a csütörtöki ünnepségekkel, hisz a rendezvénysorozat ünnepi istentiszteletekkel valamint a medgyesi Vegyeskórus és a Madisz fellépésével folytatódott március 18-án Erzsébetvároson a református templomban  és Kiskapuson az evangélikus templomban .

 

Balázs Botond