Back to top

Nagyböjti kiskapusi krónika

Nagyböjti kiskapusi krónika

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

A Kiskapusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben is hamvazószerdán, a rendhagyó bibliaóra keretén belül búcsúztattuk el a telet és kezdtük meg a bőjti időszakot. Nem maradhatott el sem a szalagos fánk, sem a csörögefánk, sem a meleg hangú beszélgetések az Isten Igéjét követően.

A bőjti időszakban filmklub keretén belül tekintettük meg „A palást” című filmet, mely Lloyd C. Douglas: „És köntösömre sorsot vetettek” című regényéből készült és 1954-ben Oscar-díjat kapott. A film közelebb vitt bennünket a Jézus szenvedéseivel való azonosuláshoz, de elsősorban avval gazdagodtunk, hogy Jézus hatására hogyan változnak meg életek, sorsok, birodalmak, és majd később az egész világ. Március 3-án Balázsfalvára látogattunk, hogy részt vegyünk a református egyházközségben megszervezett női világimanapon. A környék református, falvai is képviselték magukat, a helyi katolikus közösség és mi evangélikusok is énekekkel és szavalatokkal tettük ünnepélyesebbé ezt az alkalmat. A gazdag program keretén belül énektanulás, valamint a lőrincfalvi ifjúsági csoport Kezek című pantomomjátékát tekinthettük meg, ezt követték az egyházközségek csoportjainak bizonyságtételei, szavalatai, énekei.  A közös imádság és együttlét erősített bennünket a távoli országok kisebbségben levő keresztényeinek sorsával azonosulni és érettük imádkozni. A szeretetvendégség pedig a szórványsors színességét, vidámságát, élni akarását erősítette meg bennünk. A bőjti időszakban megkezdtük a passióéneklés begyakorlását, ami helyi sajátosságnak számít. A nagyheti alkalmakon (Nagycsütörtök, Nagypéntek) az istentiszteleti alkalmak passiós istentiszteletek. Az énekelt passió egyedi hangzása, érzelmi és hitbeli gazdagsága különleges, felemelő élménnyel munkálja a feltámadás ünnepére való eredményes felkészülést.

 

Horváth Csaba ev.lelkész (Kiskapus)