Back to top

Minority SafePack - Összegyűlt a több, mint 1 millió aláírás

Minority SafePack - Összegyűlt a több, mint 1 millió aláírás

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: 

„Bizonyára több olvasónknak is ismerősen cseng a Minority SafePack kifejezés, vagy annak mottója: Európai védelmet jogainknak! Az elmúlt hónapokban Szeben megyéből is érkeztek az aláírások, melynek eredményeképp a megye településeiről több, mint 2000 aláírással járultak hozzá a nagy egészhez, melyet ez úton is szeretnénk Önöknek megköszönni”– Orosz Csaba, Szeben megyei RMDSZ elnök.

Mint képviselő, külön köszönöm a szórványközösségeknek ezt a nagyszámú részvételt. Számomra ez arra is rámutat, hogy az erdélyi szórványmagyarság jogainak védelmére még több figyelmet kell fordítanunk – immáron európai dimenzióba is helyezve törekvéseinket. – összegezte Benedek Zakariás parlamenti képviselő.

Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe, vagyis az angol kifejezés magyar megfelelője: Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért egy 2013-mas polgári kezdeményezés. Az aláírásgyűjtés végső célja elérni az európai uniós védelem biztosítását az őshonos nemzeti kisebbségek számára. Mindezt azáltal, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek.

Ahhoz hogy a kezdeményezéssel érdemben foglalkozzon az Európai Bizottság, 2018.április 3-ig összesen több mint egymillió hiteles aláírásnak kellett összegyűlnie az Unió legalább 7 tagállamában.

Ezt a kihívást sikerült teljesíteni, hiszen a 2017. május 19-én elkezdett kampány eredményeképp 2018. április 3-ig 1 215 879 támogató aláírás gyűlt össze. Ebből 303 695 aláírás érkezett Romániából – az eredetileg vállat 250 000 aláíráshoz képest.

A kezdeményezés hátteréről és a kezdetekről

Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, lélekszámuk meghaladja a 100 milliót. Minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Az Európai Unióban annak 23 hivatalos nyelve mellett hatvannál több regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Az említett nyelveket beszélő polgárok száma 40 millió. Az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) tagjai megkezdték az európai polgári kezdeményezést előkészítését. A projekt az utóbbi évtizedek legfontosabb európai kisebbségi összefogásának eredménye. A kezdeményezés előkészítésén 2011 óta dolgozik a FUEN, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Kisebbségek Ifjúsági szervezetének tagjaiból álló munkacsoport. Kezdeményezésüket a polgári érdekérvényesítésnek az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében megfogalmazott új jogi eszközére alapozták. Egymillió aláírás összegyűjtését tűzték ki célul, így az Európai Uniónak aktívan be kell kapcsolódnia az európai kisebbségek részvételének javításába, illetve a regionális vagy kisebbségi nyelvekről szóló párbeszédbe.

A kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagjai: 

Hans Heinrich Hansen elnök, FUEN, dániai német kisebbség, a bizottság megbízottja

Kelemen Hunor elnök, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a bizottság helyettes megbízottja

Luis Durnwalder kormányzó, Dél-Tirol, olaszországi német kisebbség

Karl-Heinz Lambertz miniszterelnök, belgiumi német ajkú közösség 

Anke Spoorendonk miniszter, Schleswig-Holstein németországi tartomány, dán kisebbség

Valentin Inzko, az ENSZ Bosznia-Hercegovina-i magas rangú képviselője, a karintiai Szlovén Nemzeti Tanács elnöke

Jannewietske de Vries miniszter, a hollandiai Frízföld tartomány minisztere  (Forrás: fuen.org)

Eredmények és a jövőbeni feladatok

Az RMDSZ elnöke köszönetet mondott az aláíróknak, akik hittek a kezdeményezésben, a szervezőknek és kezdeményezőknek, az Ügyvezető Elnökségen működő kampánystábnak, amely az itthoni kampány mellett 13 európai országban segítette, adott esetben koordinálta a munkát, a Szövetség helyi és megyei szervezeteinknek, aktivistáinknak, valamint a FUEN stábjának. Kiemelte: ma azért beszélhetnek sikerről, mert erős, tettre kész partnerekre leltek a határon túli kisebbségi közösségek érdekvédelmi szervezeteiben – külön megemlítette a Magyar Közösség Pártját és a Vajdasági Magyar Szövetséget –, valamint Magyarországon a Rákóczi Szövetségben.

Az őshonos kisebbségi közösség megtette a dolgát, kiállt a kezdeményezés mellett. A társadalmi támogatáshoz most politikai lobbit szereznek az Európai Unióban.

Egy hónap áll a rendelkezésre az aláírások iktatásához a tagországokban. Az RMDSZ ezeket április 11-én iktatja a belügyminisztériumban – az online és papíralapú aláírásokat egyaránt.

Legtöbb három hónapos ellenőrzésre számítanak a belügyminisztériumban, ahol igazolást állítanak ki. A tagországokból begyűjtött igazolásokat átadják az Európai Bizottságnak, ahol legtöbb három hónapos ellenőrzés folyik. Az Európai Bizottságnak ezt követően kell állást foglalnia a kezdeményezésről. Ami bizonyos: Európa csak a 2019-as esztendő második felében, az európai parlamenti választást követően foglalkozik érdemben a jogalkotás kérdésével. (rmdsz.ro)