Back to top

Húsvét Balázstelkén

Húsvét Balázstelkén

Balázstelke: 

A Balázstelki református gyülekezet már Virágvasárnap után nagy lelkesedéssel készült a pasió hetére. A bűnbánati héten is nagyon szép számban jöttek a hívek a templomba. Nagypénteken két istentisztelet is volt tartva ahol az ige a Megváltónk éretünk való szenvedeseiről szólt. Az esti istentisztelet keretében Kiss Erika, az egyházközség kántora egy Túrmezei Erzsébet verset szavalt el a gyülekezetnek amely Jezus keresztfájérol szólótt. A vers cime Amon az ács. A gyülekezet meghatodva halgatta a keresztfán érettünk szenvedett Jézus Krisztus kálváriaját, ami a vers üzenetében körvonalazódott.

Húsvét első napjára, nagy meglepetésünkre, zsúfolásig megtelt a templom. Az ige a Jézus sírjához menő asszonyokról szólt, akik szomorúan és félelmekkel tele mentek, de boldogan jöttek onnan vissza, mert találkoztak a feltámadott Jézussal. Ő eszükbe jutatta az igéretét, hogy csak 3 napig fog a sírban lenni, utánna újra találkoznak. Az igehirdetésben a lelkipásztor biztatta a hiveket, hogy bizzanak Jézus kijelentett szavában,mert amit Ő mond az mind beteljesedik.

Kiss Csaba, református lelkipásztor