Back to top

Nemzeti ünnepünk Küküllőalmáson és Somogyomban

Nemzeti ünnepünk Küküllőalmáson és Somogyomban

Küküllőalmás: 

A Küküllőalmási Református Anyaegyházközség és a Somogyomi Református Leányegyházközségben 2018. március 18-án, vasárnap emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról. Olyan esemény ez, mely lélekben összeköt az anyaországgal. Ezért is fontos itt a szórványban, hogy magyarságunkat ápolva ne feledjük nemzeti ünnepeinket. Küküllőalmáson és Somogyomban is közel ötven-ötven ünneplő gyűlt össze, mindkét helyen közösségünk gyermekeink készültek énekekkel és versekkel.

Mindként településen megszűnt a magyar iskolai oktatás, ezért Reményik Sándor szavait szem előtt tartva megpróbáljuk a templomot és az iskolát nem elhagyni. Gyülekezetünkben vallásórákon és fakultatív magyarórákon próbáljuk a magyar nyelvet tanítani, hagyományainkat megőrizni, egyúttal átadni a gyermekeknek, feleségemmel, Hajdú-Nagy Ilonkával. Egyházi és nemzeti ünnepeinkre egyaránt e magyarórák keretében készülünk fel.

Számunkra fontos, hogy szabadon használjuk anyanyelvünket, szabadon gyakorolhassuk vallásunkat. Ezért különösen fontos megemlékeznünk nemzeti ünnepeinkről és szabadságunkról.

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1 Timóteus 2,1-4)

Hajdú-Nagy István, református lelkipásztor, Küküllőalmás és Somogyom