Back to top

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Kedden, a délutáni szentmise után,  19 órai kezdettel a plébánia nagytermében megemléklezés lesz az örmény népírtás évfordulója alkalmából. A megemlékezés keretében Terry George „Az ígéret” című filmjét fogjuk levetíteni. Szerettel várunk és hívunk minden érdeklődőt.

2. Egyházközségünk ebben az évben is zarándoklatot szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.  Kérjük a kedves híveket, hogy minél hamarabb jelentsék be részvételi szándékukat az irodában, hogy szállítási eszközről tudjunk gondoskodni. Jelentkezési határidő május 13. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt:
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.''

 

ELMÉLKEDÉS:

 „A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11) – mondja Jézus a mai példabeszédben. A következő sorokból pedig az is egyértelműen kiderül, hogy az Úr önmagáról és küldetéséről tanít: „Én vagyok a jó pásztor. … Életemet adom a juhokért” (Jn 10,14-15). Amikor Jézus ezeket mondja, hallgatói nem sejtik, hogy mindez hamarosan valósággá fog válni. Jézus mindvégig tudja, hogy azért jött a világba, hogy odaadja életét az emberekért, s küldetése kereszthalálával valósul meg. A kereszten valósággá válik, ami korábban elmélet, jövendölés, tanítás volt. Gyerekkorunktól kezdve egyre többet tanulunk meg főként elméletben a kereszténységről. Megismertük Jézus életét és tanítását a hittanórákon. A prédikációkban sokat hallunk hitünk igazságairól és Krisztus követéséről, valamint vallásos tartalmú könyvek segítségével mélyítjük el ismereteinket hitünk titkairól. De mindannyiunk életében elérkezik a pillanat, amikor rájövünk, hogy nem csak a templomban tartózkodás ideje alatt kell hinnünk és imádkoznunk, hanem életünk minden percében az evangélium szerint kell élnünk. Az elméleti tanítás valósággá válik bennünk, amely minden élethelyzetben meghatározza cselekedeteinket. Vegyük fel keresztünket! – mondja Jézus. Ezt nem elméletben, hanem csak a gyakorlatban lehet megtenni. Kész vagyok-e odaadni életemet annak, aki feláldozta értem életét?

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Adalbert püspök, vértanú

Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a püspöki székben. Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-ben visszatért Magyarországon keresztül a püspöki székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997 április 23-án vértanúságot szenvedett.

                               

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Szándékra

Kedd: 9,00 –  Fülöp Margit (6 hetes)

           18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 – Gheorghe egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Szándékra

                  17,00 - Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – Gheorghe (6 hetes)

             18,00 –  Fülöp Margit

Szombat: 7,30  - Szándékra

              17,00 -           

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

22.ApCsel 4,8-12                        23.ApCsel 11,1-18                    24.ApCsel 11,19-26

    1Jn 3,1-2                                     Jn 10,1-10                                  Jn 10,22-30   

     Jn 10,11-18                      

25. 1Pét 5,5b-14                        26. ApCsel13,23-25

       Mk 16,15-20                            Jn 13,16-20

 27. ApCsel 13,26-33                28. ApCsel 13,44-52

       Jn 14,1-6                                 Jn 14,7-14

 

TEMETÉS:

   Gajdos Imre 73 éves

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILIS HÓNAPRA

Általános: A gazdasági felelősséggel bírókért, hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.