Back to top

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Május 1-én, kedden, Szent József a munkás ünnepe. Szentmisék plébániatemplomban 9,00 órakor és 18,00 órakor lesznek.

2. Május hónapot anyaszentegyházunk a Szűzanya tiszteletére szenteli. Litániákat a plébániatemplomban kedden és pénteken a szentmise után magyar nyelven, szerdán 18,00 román nyelven, a Szt. István templomban a szentmisék után végezzük.

3. Pénteken elsőpéntek. A szentmisék után szentségimádás lesz.

4. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után szentségimádás.Hagyományunk szerint május első vasárnapja anyáknapja.  A szentmisében imádkozunk az édesanyákért és megáldjuk őket.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

ELMÉLKEDÉS:

Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ő az igazi szőlőtő. Mit jelent ebben az állításban az „igazi” jelző? Miért hangsúlyozza ezt Jézus. Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy az ószövetségi írásokban gyakran szerepel az a hasonlat, amely szerint a választott nép az Isten szőlőskertje. A nép az Isten tulajdona, ahogyan a szőlőskert is gazdájáé. A szőlőskert hasonlat tehát a nép és Istene közötti szövetséget jelképezi. Jézus átveszi és önmagára alkalmazza ezt a jól ismert hasonlatot. Azzal, hogy igazinak nevezi magát, azt állítja, hogy a régi szövetség helyébe újat hoz. Isten új választott népéhez azok tartoznak, akik Jézushoz kapcsolódnak, miként a szőlővesszők a szőlőtőhöz.

A HÉT SZENTJE:

Alexandriai Szent Atanáz

295-ben született Alexandriában, keresztény szülők gyermekeként. Ifjúkoráról nem sokat tudunk, nem tudjuk, kiknél tanult. Írja, hogy néhány tanítója az üldöztetésben vesztette életét. Csak több éves pusztai remetesége ismert. Itt Remete Szent Antal vezetése alatt alakult ki kemény jelleme. Élt-halt a tudományért, az egész szentírást fejből tudta. Tudása miatt Sándor pátriárka 319-ben diakónussá szentelte. Mint diakónus részt vett a niceai zsinaton 325-ben, püspöke segítője volt Áriusz püspök ellen. A zsinat 318 püspöke ünnepélyesen elitélte Áriusz tévedését, és ebben óriási része volt Atanáznak.

328-ban egyhangú felkiáltással alexandriai püspök lett. A niceai egyetemes zsinat ugyan őt igazolta, de a szellemi győzelem ellenére továbbra is politikai üldözéseknek volt kitéve. Igaztalan vádakkal zsinat elé idézték, és hiába bizonyult be a vádak tarthatatlansága, az öregedő Konstantin császárt meggyőzték az ellenfelek, hogy Atanáz békétlenséget szít. Trierbe száműzték. 50 éven keresztül, öt császár alatt küzdött az arianizmus ellen. Emiatt öt alkalommal kellett száműzetésbe mennie, ott összesen 17 évet töltött el. A száműzetést arra használta, hogy ott is hirdette az isteni igazságot. Megírta Remete Szent Antal életrajzát, híveit, akik mindvégig hűségesen kitartottak mellette levelekkel kormányozta. Az üldöztetések nem vették erejét, idős korában is töretlen erővel tevékenykedett. A sok üldöztetés sem tette keserűvé és megtorlóvá. Az igaz hit védelmének egyik legnagyobb alakja volt. 373-ban hunyt el. Ereklyéi 750 körül Konstantinápolyba kerültek, majd 1453-ban (Konstantinápoly török kézre kerülésekor) Velencébe, a Szentkereszt-templomba.

ELITURGIKUS NAPTÁR:  Április-Május

 29. ApCsel9,26-31                         30.ApCsel14,5-17                        1.ApCsel14,19-28

     1Jn 3,18-24                                    Jn 14,21-26                                  Jn 14,27-31   

     Jn 15,1-8                                         

  2. 1Jn 5,1-5                                       3. 1Kor 15,1-8               

  Mt 10,22-25a                                         Jn 14,6-14

 4. ApCsel 15,22-31                            5.  ApCsel 16,1-10

    Jn 15,12-17                                         Jn  15,18-21            

 MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ana és Elena

Kedd: 9,00 – Prișcă Iustina

         18,00 - Tokos Anna (6 hetes)

Szerda: 7,30 – Gheorghe egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Bíró Mária egészségéért

     17,00 - A Trifán és Simó családok elhunytjaiért

Péntek: 7,30 –

             18,00 –

Szombat: 7,30 – Ana-Maria szándékára

              17,00 – Bartalis Imre (1 évf.)