Back to top

Anyáknapi ünnepély Balázstelkén

Anyáknapi ünnepély Balázstelkén

Balázstelke: 

"Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat."  Dsida Jenő: Hálaadás

 

A balázstelki kis közönség ez évben is szeretettel emlékezet meg a gyülekezet edesanyáiról és nagymamáiról. Istentisztelet keretében, énekkel és versmondással hálát adtak a gyülekezet edesanyáinknak. A kis közzöség nagy örömmel figyelte a gyerekek szavalatait, amit több édesanya is könnyes szemmel hallgatott.  A gyülekezet  4 büszkeségével szervezték meg a mai csodálatos alkalmat és ez által  megköszöntek életüket édesanyjuknak. A mai ige is arra vonatkozott; az anyai szeretetre ahogy Mózest 3 hónapig rejtegették a fáráó elől, aki parancsot adot az újszülött fiúgyerekekek megölésére. Az alkalom végén a gyülekezetet szeretettvendégségre hivták, meg ahol egy további szavalat hangzott el két kislány részéről. A szeretetvendégség végén a jelenlevő édesanyák hálásan megköszönték a kis apróságoknak, hogy megható és szívhez szóló szavakat, miközben a lelkipásztor arra biztatta őket, hogy a hétköznapokban is becsüljék és tiszteljék az édesanyákat, akik fáradságot nem kimélve, naponta szeretetükkel és gondviselésükkel veszik körül őket.

Kiss Noémi Erika