Back to top

Húsvét VI. vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét VI. vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Május 10-én Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe. Szentmisék a plébániatemplomban 9-től, a Szt. István templomban 9,30 órától lesznek. Egyben a hívek tudomására hozzuk, hogy Áldozócsütörtök a szomszéd egyházközség, Kiskapus templomának búcsúja.

2.  Litániákat a plébániatemplomban kedden és pénteken a szentmise után magyar nyelven, szerdán 18,00 román nyelven, a Szt. István templomban a szentmisék előtt végezzük.

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.  Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!

 

ELMÉLKEDÉS:

Mai szentírási szakaszunk leírása szerint az utolsó vacsorán Jézus parancsba adta tanítványainak a szeretet gyakorlását. Ez a parancs azonban nem csak az egykori apostoloknak szólt, hanem mindazoknak, akik az Úr követői, tehát nekünk is. Sokan megfogalmazták már ezzel kapcsolatban azt az ellenvetést, hogy miért parancsolja meg Jézus a szeretetet. Vagy él valakiben a szeretet vagy nem, de parancsszóra aligha képes bárki szeretni embertársát. A szeretettel kapcsolatban azonban észre kell vennünk, hogy nem egyszerűen egy kívülről jövő, tőlünk, emberi létünktől idegen parancsról van szó, hanem jóval többről. Aki már legalább egyszer megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belső ösztönzést, belső késztetést érzett arra, hogy a szeretetet tovább kell adnia. Mintha a lelkünk mélyéről is azt parancsolná valami nekünk, hogy osszuk meg a szeretetet. Isten és az ember közti szeretetkapcsolatot Jézus barátságnak nevezi. „Ti barátaim vagytok” – mondja az evangélium szerint. Ő tehát a velünk való barátságra törekszik. Vajon én is akarom ezt a barátságot? Komolyan veszem az Úr barátságát? A barátság nem a személyek közti látszatkapcsolat, s nem is egy érdekkapcsolat abban az értelemben, hogy mindenki a maga érdekét keresi a barátságban. Az igazi barát önmagát osztja meg a másikkal és részesedik barátjának örömeiben és gondjaiban egyaránt. Krisztussal való barátságunk a szeretet gyakorlására indít minket.

 

A HÉT SZENTJE: SZENT PONGRÁC

ázsiai Frigiában született, azonban Rómában családjának gazdag ősi földbirtoka volt. mikor atyja magas lázban elhunyt, nagybátyjához került Rómába. Pongrác szívesen barangolt a szabad természetben, szerette a virágokat, az állatokat. De az embereket is. Társaival barátságban élt, mégha azok rabszolgák voltak is. Egyszer egy tanyán idős emberrel találkozott, Marcellinusz pápával, aki ott bujkált a birtokon. A találkozásból ismeretség, majd barátság lett. Nemsokára Pongrác is, nagybátyja is megkeresztelkedett. Hamarosan a rejtőzködő pápát is felfedezte a hatóság, Pongrácot és nagybátyját is feljelentették a császárnál. Kiderült a császár előtt, hogy Pongrác is keresztény, ám a keresztényeket bátran védelmezte a császár előtt is. Minden hiába, vallomása nyomán a császár 304. május 12-én lefejeztette. Temetetlenül hagyott holttestét egy bátor nő temette el. Sírja fölé már száz év múltán templomot emeltek. Sok csoda hitelesítette Pongrác életszentségét. Tiszteletét Szent Bonifác terjesztette el Európában. Ereklyéinek egy részét Vitalián pápa Angliába ajándékozta, ezért Londonban található régi templom az ő tiszteletére szentelve. A fagyosszentek egyike.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Bogdan Ilie hálaadása

Kedd: 9,00 – Anna egészségéért

         18,00 - Irén, Dénes, Antónia és Adolf

Szerda: 7,30 – Ioan, Maria, Gheorghe, Maria

Csütörtök: ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

Péntek: 7,30 – Eugenia, Lucretia, Denis egészségéért

             18,00 – Kőrösi Ernestine (1 évf.)

Szombat: 7,30 – Komsa Veronika (2 évf.)

              17,00 – Boros Juliánna

 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

  6.ApCsel10,25-48                 7.ApCsel16,11-15                8.ApCsel16,33-34

      1Jn 4,7-10                            Jn 15,26-16,4                     Jn 16,5-11  

       Jn 15,9,17                             

   9. ApCsel 17,15-18,1    10. ApCsel 1,1-11

      Jn 16,12-15                      Ef 1,17-23

                                                                  Mk 16,15-20           

                11. ApCsel 18,9-18      12.  ApCsel 18,23-28

                      Jn 16,20-23                    Jn 16,23-28