Back to top

Húsvét VII. vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét VII. vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Csütörtökön és szombaton délután nem lesz szentmise a Szent István templomban.

2. Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.

EVANGÉLIUM

 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

 

ELMÉLKEDÉS:

 Főpapi imájának második részében Jézus a tanítványiért imádkozik az utolsó vacsorán. Két lényeges dolgot kér számukra: az Atya tartsa meg őket az ő nevében és szentelje meg őket az igazságban. Az első kérés azt jelenti, hogy a tanítványok maradjanak meg az Atyával való közösségben, amelynek alapja a szeretet. Jézus mindvégig kitartott az Atyával való szeretet-egységben, s most azért fohászkodik, hogy a tanítványok is ugyanilyen kapcsolatban maradjanak a mennyei Atyával. Szavait így is érthetjük: a tanítványok maradjanak mindig Istené, és mindent az ő nevében tegyenek. Az egy Istenhez való kötődés a tanítványok lelki egységét eredményezi az Atyával. A második kérés arra vonatkozik, hogy a tanítványok egyedül az Atya segítő kegyelmével tudnak majd kitartani az üldözések és a megpróbáltatások idején a Jézus által hirdetett igazságban. Ezt az igazságot a tanítványoknak nem csupán elfogadniuk és megélniük kell, hanem hirdetniük is a világban, hogy minden ember megismerhesse Krisztus igazságát. A krisztusi igazság megismerése, elfogadása és hirdetése a megszentelés következménye. Jézusnak ez a kérése tehát arra irányul, hogy tanítványai megszentelődjenek, azaz a kegyelem segítségével Istennek éljenek, és életükben megvalósítsák mindazt, amit az Atya kíván tőlük.

 

A HÉT SZENTJE:  Szent I. János pápa  

(Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa. A római birodalom szétesése után a birodalom két felén két uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymással. Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katolikusokat támogatták. A nyugaton uralkodó ariánus Teodorik keleti gót király kérésére János pápa Konstantinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinián) császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép is és a császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen fogadták Jánost. A pápa mindenben megegyezett a császárral, az ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így utazott vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást az elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa a börtönben meghalt. Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. A 12. században felvették a római naptárba. Halála napjára 1969-ben került az ünnepe. Példája:Hűségesen hajts végre minden megbízatást! Ebben az időszakban állította össze Dionysiusz Exiguusz szerzetes a húsvét számítási könyvét. Megállapította Jézus születési évét, ami az új, Krisztus születésétől számított keresztény időszámításnak az alapja. A számításban néhány évet tévedett ugyan, a kutatás mai állása szerint, de teljesen pontos számítás ma sincs, megbízható történelmi adatok hiánya miatt.

             

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 – Darius szándékára

         18,00 – Papp István (6 hetes)

Szerda: 7,30 –

Csütörtök: 7,30 –

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Gheorghe és Ana

Szombat: 7,30 –

                

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

13.ApCsel1,15-26                  14.ApCsel19,1-8                15.ApCsel 20,17-27

 1Jn 4,11-16                                Jn 16, 29-33                       Jn 17,1-11   

 Jn 17,11b-19                        

         

16. ApCsel 20,28-38          17. ApCsel 23,30;23,6-11

         Jn 17,11-19                      Jn 17,20-26

         

18. ApCsel 25,13-21          19.ApCsel 28,16-31

      Jn 21,15-19                         Jn 21,20-25