Back to top

Évközi XIII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XIII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:.

1. Hétfőn, július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepe. Szentmise a plébániatemplomban lesz 9,00 órakor.

2. Pénteken, elsőpéntek.  A szentmisék végén szentségimádás lesz.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: ,,Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!'' Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. A zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: ,,Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ,,Ne félj, csak higgy!'' Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: ,,Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.'' Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: ,,Talita kúm'', ami annyit jelent: ,,Kislány, mondom neked, kelj föl!'' A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

A HÉT SZENTJE:   Zaccaria szent Antal Mária áldozópap

Cremonában (Lombardia) született 1502-ben. Először orvosi tanulmányokat végzett, majd később pappá szentelték. Ő az alapítója a Szent Pélról elnevezett társulatnak, akiket barnabitáknak neveznek. A milánói nép nevezte el őket így, mert az egyik templomunkat Szent Barnabás tiszteletére szentelték. Egyik beszédében arról szólt, „ha a nagy apostolt választottuk pártfogóul, ígérjük meg, hogy követni is akarjuk”. Sokat tett az erkölcsi megújulásért, a papság és a hívek életének megreformálásáért. Az Eucharisztia tiszteletére szervezte az úgynevezett negyvenórás szentségimádást, sürgette a bűnbánat és engesztelés tartását. Cremonában halt meg 1539-ben. 

ELMÉLKEDÉS:

Két csodát ír le a mai evangélium. Jairus, a zsinagógai elöljáró beteg lányához hívja Jézust, aki azonnal elindul vele. Útközben egy régóta beteg asszony csodás gyógyulása történik meg. Ekkor hozzák a rossz hírt Jairus házából a kislány haláláról. Jézus bátorítja az embert, majd megérkezve a házba, feltámasztja a halott kislányt. A kislány életkorának - tizenkét éves volt - említésével és annak lejegyzésével, hogy az asszony tizenkét éve szenved betegségében, az evangélista szándékosan köti össze a két csodát. De ennél is jelentősebb összekötő elem az érintés. Az elöljáró azt kéri Jézustól, hogy „tegye kezét” a betegre. Ettől az érintéstől várja a gyógyulást. Talán már hallott róla, hogy más esetekben Jézus szintén kezének érintésével tudott betegeket meggyógyítani. A történetben szereplő asszony esetében fordított a helyzet. Ő nem a nagy nyilvánosság előtt fejezi ki kérését. Ismeretlen szeretne maradni, mert kellemetlen volna számára, de még inkább Jézus számára, ha megérintené őt. Ezért titokban ő érinti meg Jézus ruháját, ettől remélve gyógyulását. A testi és lelki gyógyuláshoz egy érintés szükséges, az irgalmas Isten érintése. Fordulj Jézushoz: „Uram, érints meg kezeddel, érints meg irgalmaddal, és meggyógyulok!” Vagy nagy alázattal és bizalommal közeledj az Úrhoz és érintsd meg őt!

         

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Július

1. Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24        2. Szof 3,14-18

     2 Kor 8, 7. 9. 13-15                    Lk 1,39-56       

     Mk 5, 21–43                               

                                     

  3.Ef 2,19-22                               4. Ám 5,14-15                 5. Ám 7,10-17    

    Jn 20,24-29                                  Mt 8,28-34                      Mt 9,1-8

           

  6. Ám 8,4-6; 9-12                       7. Ám 9,11-15   

       Mt 9,9-13                                  Mt 9,14-17

 

 

MISEREND:

Hétfő: SARLÓS BOLDOGASSZONY

Kedd: 9,00–Vasile, Petre és Gafte és családjuk egészségéért

           18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 –

Csütörtök:7,30 – Friedrich, Gerhard, Ana és Róza

               18,00 –

Péntek: 7,30 –

   18,00 – Lucian-Francisc és Alexandra szándékára

Szombat: 7,30 -

                18,00 –  Rózsafüzér társulat tagjaiért