Back to top

Idén öt éves lesz a medgyesi református gyülekezeti diakónia

Idén öt éves lesz a medgyesi református gyülekezeti diakónia

Református Egyház: 

Szervezett formában 2013-ban kezdte el működését a Medgyesi Református Gyülekezet Diakóniája, amikor csoportokat hívott létre a református közösségi élet támogatására. Isten áldásával működtetjük a mi Diakóniánkat, lelkünk-kezünk munkáját, immár ötödik éve. Minél többen kapcsolódnak be az aktív gyülekezeti csoportjainkba, annál több embert tudunk lelki vagy anyagi téren felkarolni.

Medgyesen a református gyülekezetben jelenleg több csoport tevékenykedik szeretetszolgálati lelkülettel.Ilyen az Önkéntesek Csoportja,a Lídia-Kör (alkotóműhely), a Nőszövetség,az Idősek Csoportja,a Fiatal Anyák Köre és a Vallásórás Gyermekek Köre.Talán meglepő,hogy a gyermekeket is ideszámítjuk,de ők nagyon fontosak számunkra,hiszen ők mutatnak a jövő milyensége felé.Ezért, évente többször evangelizációt szervezünk lelki épülésükre és vakációs bibliahetet is. Sőt,idén keresztyén gyermektábort is összehoztunk számukra Sepsikőröspatakon „Gyökereink”címmel.

A Református Egyház Presbitériuma Medgyesen szakképzett diakónust alkalmaz a szeretetmunka megszervezésére olyant,aki egyaránt nagyon jó viszonyban működik közre Presbitériummal és lelkipásztorral.Így jobban érezhető,hogy az egyház mindig ott áll a hívek mellett,hogy nem vándorol ki és nem megy el.Nagyon nagy igény van a szolgálatra,vagyis az Isten Igéjének a mások felé való közvetítésére:a betegek,a fogyatékosok megkeresésére,lelki támogatására és felkarolására.Amit a gyülekezeti Diakónia adhat a híveknek,az a hitbeli plusz,a nagy ajándék.

Ha a diakóniát végző szolgatársak szívében erősödik a hit,másokat is vele tudnak erősíteni, így a templom híveinek akörében kisebb lesz az elhagyatottság,a meg nem értettség érzése,nagyobb lesz a bizalom,az életigenlés.Igen,mert a szeretetszolgálat végzésében nélkülözhetetlen az empátia,az odaadás,a megértés, a szeretet! A gyülekezeti diakónia azt az érzést akarja közvetíteni a gyülekezet hívei felé,hogy megértjük őket és tartozhatnak ők is valahová,mert akit megértenek,az már tartozik valahová!

Sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg a Jó Isten és a jó emberek segítségét diakóniai működésünk öt esztendeje alatt Medgyesen. Hitet, biztonságot,erőt adott az Isten munkánk során.De ami mindig csodálatra késztetett mindvégig ebben az időszakban, az a sok lelkes munkatársnak a segítőkészsége, önzetlensége, amivel hasznossá tették magukat mások megtámogatására.Isten szent Igéje mindig ad: „Minden gondotokat Reá vessétek,Néki gondja van reátok.” Isten megbíz mindig több feladattal, de az sem mindegy, hogy végezzük a dolgunkat,mert a szeretet a mérce: „Szeresd felebarátodat,mint magadat.”

Kedves Olvasó testvérem! Nem elég az,hogy nem teszel rosszat. Attól még soha senkiből nem lett hasznos ember, hogy nem tette a rosszat. Attól viszont igenis, hogy elkezdte a jót munkálni,cselekedni. A jót kell tenned, neked is, hogy építő legyen a magatartásod, az életed. Így építhetsz másokat is a feltétel nélküli szeretet jegyében.

 

                                                                        Székely Anna-Eli diakónus,

                        okl.tanár, okl.szociális munkás, okl.mentálhigiénés szakember