Back to top

Évközi XIV. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XIV. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: ,,Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?'' És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.'' Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

ELMÉLKEDÉS:

A hívő ember sokszor magától értetődőnek tartja a hitet, és nem érti, hogyan tudnak mások hitetlenül, hit nélkül élni. Aki a hitből, mint Isten ajándékából meríti erejét a mindennapokban és aki a hitben él, elcsodálkozik, amikor egyesek mindezt elutasítják. Jézus is elcsodálkozott, amikor látta az emberek hitetlenségét – olvassuk az evangéliumban. Mégpedig azoknak a názáretieknek hitetlenségét, akik jól ismerték őt, hiszen körükben nőtt fel. Hiába beszél Jézus úgy, mint akinek hatalma van, és hiába erősítik meg isteni hatalommal véghezvitt cselekedetei mindazt, amit mond és tanít, mégis vannak olyanok, akik nem hisznek sem szavainak, sem tetteinek. A hitetlenség nem csupán közömbösség vagy érdektelenség, hanem Isten szándékos elutasítása. Távol álljon tőlünk, hogy elítéljük a hit nélkül élőket! Milyen magatartást tanúsítsunk akkor irántuk? Isten türelméből, amelyet a hitetlenek iránt tanúsít, mi is példát meríthetünk. Hiába próbálnánk valakit erőszakkal vagy hosszas rábeszéléssel a hit útjára vezetni, az eredménytelen volna. Mert ahogyan a hitetlenség szándékos és szabad elutasítás, ugyanúgy a hit tudatos és szabad elfogadás.

A HÉT SZENTJE: 

Szent Benedek apát

480 táján született a középitáliai, umbriai Nursziában. Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. A gót megszállás alatt levő Rómában tanult, keresztény lelke nem tudott megbékélni a világ kísértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, ezt azonban csak dajkájával közölte. Előbb egy falusi plébánián Enfidében élt, de innen is tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén, az Anio folyó völgyében vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban. Három évi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a hírnév a világ kísértését is jelentette számára. A vicovarói szerzetesek elöljárójukká választották, de nem akarták őszintén megkomolyítani életüket, sőt még a megmérgezésére is kísérletet tettek, emiatt visszatért barlangjába, Subiacoba. Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes családi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők nevelésével foglalkozott. 35 éves remeteségét egy féltékeny pap áskálódása miatt szakította meg, elvándorolt délre, és a Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség atyjának is szokták nevezni. Meghalt  547. március 21-én. Azóta követői, a bencések Európát megtérítették, műveltségre tanították, ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. A 8. századtól július 11-én emlékeznek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Július

 8. Ez 1,2-5                  9. Oz 2,16-18;21-22            10. Oz 8,4-7;11-13

     2Kor 12,7-10               Mt 9,18-26                           Mt 9,32-38  

     Mk 6,1-6                                                      

11. Péld 201-9             12. Oz 11,1-4;8-9

    Mt 19,27-29                  Mt 10,7-15 

13. Oz 14,2-10              14. Iz 6,1-8

     Mt 10,16-23               Mt 10,24-33

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Gheorghe és Ana

Kedd:  9,00 – Vasile, Petre,  Gafte és családjuk egészségéért

       18,00–Almăşan Anton és a család elhunytjaiért

Szerda:7,30 – Ioana, Liliana és Margit egészségéért

Csütörtök:7,30- Kovács Márton, Erzsébet és László

                  18,00 – Szabó Mihály(6 hetes)

Péntek: 7,30 –

             18,00 -  † Ft. Viorel

Szombat: 7,30 - Ferrati Doina (6 hetes)

              18,00 –  

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Missziós: A papok lelkipásztori küldetéséért, hogy a papok, akik fáradtan és magányosan végzik lelkipásztori munkájukat, segítve és megerősítve érezzék magukat az Úrral való barátság és a testvérek által.