Back to top

Évközi XV. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XV. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

 EVANGÉLIUM:

Abban az időben:Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.'' Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangélium arról szól, hogy Jézus elküldi a tanítványait, hogy az ő nevében folytassák mindazt, amit ő is tett. Vajon milyen érzésekkel indultak útra a tanítványok, akiket Jézus küldött? Talán egyrészt bizonytalanság és félelem lehetett bennük, hiszen semmit sem vihettek magukkal az útra. Legalábbis ezt gondoljuk mi, akik szinte mindent könnyebben megoldunk valamilyen eszköz segítségével. A Jézus által adott küldetés azonban más jellegű, a tanításhoz és a gyógyításhoz nem volt szükség eszközökre. Másrészt mindenképpen valamiféle magabiztosság lehetett a tanítványokban, hiszen látták, hogy milyen erő rejlik a Mester szavaiban és cselekedeteiben. S most ők Mesterük küldetésében indulnak el, hogy ugyanezt tegyék. Krisztus küldetésében járva az ő szavaiknak és tetteiknek is különleges hatása van. Missziós szolgálatuk nem hozott mindenkinél eredményt. Ugyanolyan elfogadással és elutasítással találkoztak útjuk során, mint Mesterük. Önmagamat teljesen Istenre bízva érdemes hirdetnem az örömhírt.

A HÉT SZENTJE:  Szent Bonaventúra püspök

218-körül született Viterbo közelében. A hagyomány szerint a Bonaventura (jószerencse) név a súlyos beteg gyermek Szent Ferenc imájára történt csodás gyógyulásának emléke. 1218-körül, anyja fogadalmához híven, belépett Szent Ferenc Rendjébe. Elöljárói, felismerve tehetségét, a noviciátus után Orvietóba küldték a Rend első hittudományi főiskolájára, de már egy év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves korában pedig a híres párizsi egyetemen kezdte meg tanári működését. A fiatal ferences egykettőre Aquinói Szent Tamás mellett a legünnepeltebb tanár lett. 1257-ben, 36 éves korában a Rend generálisává választották. X. Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes zsinatra rendelte Szent Tamást is, Bonaventurát pedig kinevezte bíborosnak. Egyhangúlag neki tulajdonították, hogy a görögök visszatértek az Egyház egységébe, mikor letették a hitvallást. Bonaventura hatalmas beszédében adott kifejezést a jelentős eseménynek. Már halálos betegen ment el a zsinat következő ülésére. Visszavonult, készült a halálra. A pápa kezéből vette a szentkenetet, és a feszületre függesztette tekintetét. Így halt meg 1274. július 15-re virradó éjjel.

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Július

 15. Ám 7,12-16           16. Iz 1,10-17          17. Iz 7,1-9

       Ef 1,3-14                  Mt 10,34-11,1          Mt 11,20-24 

       Mk 6,7-13                            

                       

18. 1Kor 7,25-35           19. Iz 26,7-9;12;16-19

      Mt 25,31-40                 Mt 11,28-30

                               

 20. Iz 38,1-6;21-22      21. Mik 201-5            

      Mt 12,1-8                   Mt 12,14-21      

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Sándor és Ilona

Kedd:9,00 –  Vasile, Petre,  Gafte és családjuk egészségéért

         18,00 – Jórás Mária (7. évf.)

Szerda: 7,30 –  † Gheorghe és Ana

Csütörtök: 7,30 – Tiberiu szándékára

                  18,00 – Zoltán Katica szándékára

Péntek: 7,30 – A Șăulean család elhunyjaiért

             18,00 -Ft. Viorel

Szombat: 7,30 – Gheorghe és Ana

              18,00 - Zoltán Katica szándékára

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Missziós: A papok lelkipásztori küldetéséért, hogy a papok, akik fáradtan és magányosan végzik lelkipásztori munkájukat, segítve és megerősítve érezzék magukat az Úrral való barátság és a testvérek által