Back to top

Konfirmandus hétvége Zsejken

Konfirmandus hétvége Zsejken

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyházmegyéje idén Zsejken (Beszterce megye) rendezte meg az egyházmegyei konfirmandus hétvégét, melynek témája a család. A vezérige Józsué könyvéből szólt hozzánk: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk”. (Józsué 24,15). E köré csoportosultak a foglalkozások. A család éve van idén. A kiskapusi evangélikus-lutheránus egyházközségből hat fiatallal indultunk, hogy ezen a sátortáboron részt vegyünk. A hétvégén a kolozsvári, marosvásárhelyi, zsejk-besztercei egyházközségekből is érkeztek fiatalok. A sátrak felverése után ismerkedő-közösséget összerázó játékokkal indult a program. A reggeli áhitatok vezérigéje ennek a Józsué könyvéből vett mondatnak három részére irányították figyelmünket: én, házam népe, és az Úrnak való szolgálatra. A délelőttök áhitattal, előadással, csoportos megbeszéléssel és kézműves foglalkozással teltek. A családról hallottunk interaktív előadást egy kolozsvári családterapeutától és mi résztvevők is sok mindent tudtunk meg a család működéséről, működtetéséről, hiányosságairól, hibáiról, de örömeiről és a család összetartó erejéről, ami a jelenkorban nagy válságban van. A kézműves foglalkozásokon agyagozással, korongozással, fonással, nemezeléssel ismerkedhettek a fiatalok. Volt vetélkedő, a táborok szinte nélkülözhetetlen kellékei, a versenyek, és a tábortűz. Közösségben, jó hangulatban gyorsan telik az idő. A gyorsan elmúló időt azonban valamihez viszonyítani, hasonlítani, mérni kell. Erre irányították a fiatalok figyelmét az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület három tagja (Lőrincz Barnabás, Dr. Munzlinger Attila és Lőrincz Szabolcs), akik bevezették ifjainkat a távcsövek és a csillagos ég rejtelmeibe. Esténként távcsöves bemutatót tartottak. Megtanították nekünk, milyen porszemek vagyunk a Világegyetemben és jó volt érezni, hogy ilyen porszemekként is a csillagok fölött van Valaki, aki figyel bennünket, számon tart, gondot visel ránk. A gondviselés földi vonatkozásait is meg kell köszönnünk, azoknak a zsejki gyülekezeti tagoknak, asszonytestvéreknek, akik szívvel lélekkel szorgoskodtak, hogy a tábor résztvevői teljes elláttásban részesüljenek. Vasárnap délelőtt ünnepi istentisztelettel zárult az alkalom, ahol főtiszteletű Adorjáni Dezső Zoltán püspök is részt vett. A fiatalok a saját maguk által megfogalmazott imákban vitték Isten elé kéréseiket és hálájukat a családokért.

 

Horváth Csaba lelkész