Back to top

Évközi XIX. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XIX. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Kedden, augusztus 14–én egyházközségünk, örökös szentségimádási napja. Szentmisék a plébániatemplomban d.e. 9,00 órától német-román nyelven és este 18,00 órától magyar nyelven lesznek. A reggeli szentmise után 10,00 órától egész napos szentségimádás lesz a kápolnában.

2. Szerdán, augusztus 15–én Nagyboldogasszony ünnepe. Szentmise a plébániatemplomban lesz 18,00 órától. .Erzsébetvároson az örmény templom búcsúja 11,00 órakor kezdődik.

3. Szombaton délután nem lesz szentmise a Szent István templomban.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: ,,Én vagyok az égből alászállott kenyér.'' Így érveltek: ,,Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?'' Jézus azonban így szólt: ,,Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.''

ELMÉLKEDÉS:

 Valóságos jelenlét. A kenyerek és halak megszaporításának csodája lehetőséget adott Jézusnak arra, hogy arról a kenyérről beszéljen a népnek, amelyet majd ő fog adni, tudniillik az ő testéről az Oltáriszentségben. Szavai így hangzanak: „Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért” (Jn 6,50-51). E kijelentése alapozza meg azt a hitünket, hogy az Úr valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, azaz az átváltoztatott kenyérben és borban. Amikor a miséző pap a szentmisében a Szentlélek lehívását követően kimondja az átváltoztatás szavait, akkor a kenyér (ostya) Krisztus testévé, a bor pedig az ő vérévé változik át, s ezért nem csupán jelképes, hanem valóságos jelenlétről beszélhetünk. A valóságos jelenlét hite az Oltáriszentséggel kapcsolatos hitigazságok közül minden bizonnyal a legrégebbi, időben megelőzi azokat a tanításokat, amelyek annak szentségéről és áldozat jellegéről szólnak. Az Eucharisztiát azért nevezhetjük az „élet kenyerének” vagy „élő kenyérnek,” mert az életet adó Krisztus ajándéka, aki önmagát adja nekünk ebben a szentségben. A szentáldozás által az élő Krisztust vesszük magunkhoz, aki éltet bennünket. Ez a hatás csak akkor valósulhat meg, ha jelenléte túlmutat a jelkép határán, annak korlátozottságán, azaz jelenléte valóságos az Oltáriszentségben. Itt is láthatjuk e szentség jövőre vonatkozó hatását: aki a szentáldozás által egyesül az élő Krisztussal, az az örök élet várományosa. Krisztus tehát az ajándékozó. Ő adja nekünk önmagát, ő adja nekünk az életet és az örök életet. Ő adja nekünk az örök élet kenyerét és e kenyérben önmagát. Mi pedig elfogadjuk őt, magunkba fogadjuk őt a szentáldozáskor. Érdemes rámutatnunk arra is, hogy ez a valóságos és maradandó jelenlét amellett, hogy lehetővé teszi az egyesülést Krisztussal a szentáldozásban, megalapozza azt, hogy Krisztus testét őrizzük templomainkban és imádjuk azt. Az Úr jelenléte nem korlátozódik csupán a szentmise ünneplésének idejére, hanem azt követően is megmarad az átváltoztatott kenyérben. Ennek köszönhetően őrizhetjük és őrizzük e szentséget templomainkban, hogy a hívők oda betérvén találkozhassanak a valóságosan jelenlévő Úrral és kifejezhessék iránta tiszteletüket, amely a vallásos tisztelet legmagasabb formáját, az imádást jelenti. Ezen a ponton feltétlenül érdemes tisztáznunk, hogy az Oltáriszentség titok az emberi értelem számára. Önmagában az is titok, hogy miként lehetséges az Úr jelenléte a kenyérben és a borban, és az is, hogy miként valósul meg a kenyér és a bor átlényegülése a pap szavaira, miközben azok külső formájukat megőrzik. De mégsem e titok megértésére kell elsősorban törekednünk, hanem arra, hogy létrejöjjön a találkozás, azaz magunkhoz vegyük Krisztus testét. Továbbá: szép és dicsérendő, ha valaki időt tud szakítani arra, hogy részt vegyen a közösségi szentségimádásokon vagy alkalmanként egy kis időre egyénileg tér be e célra a templomba, de még fontosabb a szentáldozás, hiszen ez nyújtja számunkra a legközvetlenebb találkozást Jézussal.

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Augusztus

12.1Kir 19,4-8             13.Ez 1,2-5;24-28          14. Bölcs 3,1-9       

    Ef 4,30-5,2                 Mt 17,22-27                     Jn 15,12-16  

    Jn 6,41-51

15.Jel 11,19a;12,1-10ab         16.Ez 12,1-12

    1Kor 15,20-27                     Mt 18,21-19,1      

    Lk 1,39-56

 17.Ez 16,1-15;60;63             18. Ez 18,1-10;13;30-32    

      Mt 19,3-12                             Mt 19,13-15

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Andrei és családja szándékára

Kedd:  Örökös szentségimádás napja

              9,00 – Viorica, Petre, Gafte, Vasile és a család egészségéért 

            18,00 – Kiss Ioan (1 évf.)

Szerda: Nagyboldogasszony ünnepe

Csütörtök: 7,30 – Jakab Zoltán (1 évf.)

                 18,00 - György Domokos (1 évf.)

Péntek: 7,30 –  Hálaadó szentmise

            18,00 – Vitályos Vince (2 évf.)

Szombat: 7,30 –  Gheorghe és Ana

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

      1. Zavatzky Attila Zsolt és Egyed Annabella Noémi

      2. Muscă Dan és Balázs Annamária

      3. Máté István és Miklós Ildikó