Back to top

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”Mt 2, 10

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”Mt 2, 10

Unitárius Egyház: 

Ünneplő Testvéreim!

Annyiszor elképzeltük már saját megérkezésünket a jászolbölcsőhöz. Évről évre ez a vágyakozás vezet bennünket a Szeretet ünnepe felé, hogy békés, örömteli, mélyen emberi időt teremtsünk.

Jó volna Karácsony Ünnepén játszadozó és fényt szóró csillaggá lenni és kicsit életünk fölé emelkedve szemlélni azt. Jó volna „igen nagy” örömöt sugározni mindazoknak, akikkel összetalálkozunk. Jó volna megérkezni oda, ahol éppen tartunk a mi életünkkel, hálát adni és értelmet minden eddig megtett útnak, minden megküzdött harcnak és fájó elengedésnek. Jó volna megcsillogtatni lelkünk legértékesebb oldalait, hogy azt adjuk ajándékban a jászolban megszületettnek és mindazoknak, akikkel megosztjuk életünket.

Legyünk hát olyanok a minket vezető csillag fénye alatt, akik legszebb és legnemesebb ajándékaikat kívánják átadni a világnak. Teremtsünk belülről fakadó szépséget, őszinte szeretethálót az ünnepi együttlétekre. Szerető Istenünk gazdag áldása szelíden varázsolja boldog idővé együttléteinket!

     Bodor Lídia Emese

     Unitárius lelkész