Back to top

Az Isten Fia közénk jött!

Az Isten Fia közénk jött!

Római Katolikus Egyház: 

Isten ráfutott a mi pályánkra A pásztorjátékban mindig örömöt hirdetnek: Az Isten Fia közénk jött! Ez a valóság, de nem csak a „képzelet szárnyán”! Karácsony az öröm ünnepe és a legkedvesebb ünnepünk is egyben. Tulajdonképpen az egyetlen olyan ünnep, amelyet az emberiség többsége ünnepel. A nemhívők is ellágyulnak ilyenkor. Mindenki gyengéddé, finom lelkűvé válik. Még akkor is hihetetlenül nagy ünnep, ha hétköznapon tartjuk, pl. az idén. Húsvét mindig vasárnapra esik, Karácsony nem. Jó ez így, mert ez is egyike üzenetének: karácsony a hétköznapok ünnepe. Ez is örömünk forrása. Jézus nem vasárnap, vagy valamelyik nagy ünnepen született, hanem egy szürke hétköznapon. Nem nappal, mosolygós arcú rokonok és ismerősök örömteli várakozása közepette, amint manapság is várják sokhelyen az újszülöttet, különösen az elsőszülött, hanem éjjel, szinte titokban. Igen, nagyon is hétköznap volt akkor, amikor a Kisjézus megszületett, a szó minden értelmében. Az első igazi Karácsonykor a világ akkor is a saját útját járta. Voltak hatalmosak és uralkodok, akik zsarnokoskodtak a népek felett, népszámlálásokat találtak ki, hogy ilyen módon tetszeleghessenek fölényükben, törvényeket és előírásokat bocsátottak ki, hogy ekképpen éreztessék hatalmukat, akárcsak ma. Akkor is volt szegény ember ezrével, alattvalók és néptömeg, akiknek egyetlen joga az engedelmesség és a kemény munka volt, akárcsak ma. Mária és József is elindult batyujával a bizonytalanságba. Akkor is volt lakásprobléma, a szegények nem kaphattak szállást, mert nem futotta rá, pedig Máriának nagyon közel volt az ideje. Voltak emberek, akik akkor is dolgoztak éjnek idején, mint a pásztorok és ez ma sincs másként. A világ tehát ment a saját útján. De Isten is ment a saját útján, sőt jött felénk, hogy útja egy pillanatban összefusson a miénkkel. Ez tulajdonképpen a megváltottság tudata, ünnepünk mélysége, ez a kegyelem állapota: rádöbbenünk arra, hogy életutunk összefutott Istenével, vagy még pontosabban, Isten ráfutott a mi pályánkra, ezért most már soha, semmi körülmény között, semmiféle éjszakában nem vagyunk egyedül. Ez karácsony örömteli üzenete. Adjuk át tehát Jézusunknak a bennünk élő örömöt és örömtelenséget, boldogságot és boldogtalanságot, hétköznapjaink taposómalmát, hogy eltölthesse szívünket örömével és jelenlétével! Jézus Krisztus értünk jött a világra, hogy életre szóló szövetséget és kapcsolatot teremtsen velünk emberekkel! Ezért örvendjünk és merjünk boldogok és jó emberek lenni!

Csíki Szabolcs segédlelkész